Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 3 - strona 1 Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 3 - strona 2 Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład III
Partner prywatnego lepiej od partnera publiczny:
zapewnia większą efektywność przy realizacji projektu, posiadając większe od podmiotu publicznego doświadczenie w zarządzaniu skomplikowanymi projektami, we współpracy z kontrahentami i innymi partnerami,
posiada znacznie większe doświadczenie i kompetencje w tworzeniu struktur, umożliwiających realizację danego celu w możliwie opłacalny sposób,
potrafi szybko i skutecznie reagować na zmieniające się warunki i odpowiednio przystosować do nich swoją działalność, ponieważ sam działa w stale zmieniającym się i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym,
zazwyczaj jest lepiej przygotowany do eksploatacji i zarządzania określonym składnikiem infrastruktury w ciągu jego cyklu życia.
Pozytywne rezultaty PPP
pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania infrastruktury,
zwiększenie efektywności ekonomicznej projektów (spadek kosztów użytkowania przekłada się na niższe koszty użytkowników),
transfer technologii i know-how,
rozwój krajowego rynku finansowego (wzrost skali, nowe instrumenty finansowe),
wpływ państwa na kierunki rozwoju infrastruktury (przy założeniu, że państwo pełni rolę koordynatora rozwoju infrastruktury w skali makroekonomicznej).
Podstawowe warunki stosowania PPP
Opłacalność ekonomiczna.
Poparcie sektora publicznego - „zielone światło” rządu.
prawidłowe określenie kierunków rozwoju infrastruktury (tzn. zgodnie z popytem zgłaszanym przez użytkowników).
Zaufanie ze strony rynków finansowych (krajowego i zagranicznych).
Przejrzystość zawieranych umów.
Prawidłowo sporządzone biznesplany, w szczególności w części finansowej.
Właściwy dobór partnerów przedsięwzięcia.
Dobra sytuacja finansowa uczestniczących podmiotów PPP (zarówno prywatnych, jak i publicznych).
Właściwa identyfikacja i alokacja ryzyk.
Model zamówień publicznych a PPP
Szerszy zakres usług - odpowiedzialność za szczegółową specyfikację aktywów służących świadczeniu usług i późniejsze ich świadczenie w modelu zamówień publicznych ponosi partner publiczny, a w modelu PPP - partner prywatny, który otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie zakontraktowanej usługi, a nie wyłącznie za dostarczenie wyspecyfikowanej usługi, a nie wyłącznie za dostarczenie wyspecyfikowanych aktywów służących do jej wykonania.
Forma wynagrodzenia - wynagrodzenie wykonawcy nie powinno, co do zasady, mieć formy zapłaty sumy pieniężnej ze środków publicznych (przesądzają o tym uregulowania wskazujące , że partnerstwo winno stanowić formułę realizacji zadań publicznych, gdy przynosi ona przeważające korzyści dla interesu publicznego w porównaniu z korzyściami, jakie wynikałyby z innych sposobów realizacji przedsięwzięcia, czyli z zakupu usług, dostaw czy robót budowlanych, jak również ze zlecenia czy wspierania realizacji zadań przez organizacje pozarządowe).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz