Partnerstwo publiczno-prywatne

note /search

Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1911

Wykład I Literatura: G. Dydkowski, A. Urbanek, Partnerstwo publiczno-prywatne, Wydawnictwo UE, Katowice 2011. Cenker, Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Wyd. 2, szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnictwa, Warszawa 2011. Ustawa z dnia 19 grudni...

Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

Wykład III Partner prywatnego lepiej od partnera publiczny: zapewnia większą efektywność przy realizacji projektu, posiadając większe od podmiotu publicznego doświadczenie w zarządzaniu skomplikowanymi projektami, we współpracy z kontrahentami i innymi partnerami, posiada znacznie większe doświad...

Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 4

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Partnerstwo publiczno-prywatne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

Wykład IV Podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu realizowanym w systemie PPP - spółka eksploatacyjna Podmiot ten zajmuje się bezpośrednią eksploatacją obiektu - w związku z tym wybór odpowiedniego podmiotu jest jednym z kluczowych elementów wpływających na sukces projektu. Preferowane są podmi...