Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 1 - strona 1 Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 1 - strona 2 Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład I
Literatura:
G. Dydkowski, A. Urbanek, Partnerstwo publiczno-prywatne, Wydawnictwo UE, Katowice 2011.
Cenker, Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Wyd. 2, szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnictwa, Warszawa 2011.
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zaliczenie
Ok. 30 min. 10 pytań. Od razu odpowiadamy :D banalnie proste :D zaliczenie od 6 pkt. Na ostatnim wykładzie.
Finanse publiczne - istota i funkcje.
Rola sektora publicznego w warunkach gospodarki rynkowej.
Finanse publiczne - nauka o zjawiskach i procesach związanych z powstawaniem i rozdysponowaniem pieniężnych środków publicznych, zapewniających funkcjonowanie sektora publicznego (działalność, gdzie ponad 50% jest w posiadaniu państwa).
Nauka o finansach publicznych, bada zarówno przyczyny, dla których tworzy się fundusze publiczne, jak i różnorodne skutki, jakie wywołuje tworzenie funduszy publicznych.
Art.3 ustawy o finansach publicznych.
Dochody w postaci podatków stanowią ok. 95% dochodów budżetu państwa, głównie VAT i akcyza - podatki pośrednie. Potem dochodowe, PIT daje więcej dochodów.
Kolejne źródło dochodów to sprzedaż/dzierżawa majątku, opłaty, kary, spadki i darowizny.
Dochód to źródło bezzwrotne, przychód to źródło zwrotne np. kredyty, pożyczki, wpływy z emisji obligacji, wpływy z prywatyzacji.
Dług publiczny to ogół zadłużenia państwa - ok. 800 mld zł długu.
Podstawowe pojęcia finansów publicznych
Potrzeby zbiorowe
Dobro (prywatne, publiczne - pewne dobra nie byłyby dostarczane przez sektor publiczny ze względu na brak rentowności, społeczne)
Funkcje finansów publicznych
Odmienny wolumen, kwestia nadzoru, sektor publiczny swoje wydatki pokrywa dochodami innych podmiotów. Nie są konkurencyjne, ogólnodostępne, bezpłatne.
Dobro społeczne - z definicji mogłoby być dobrem prywatnym, ale są dobrem publicznym.
Alokacyjna - rozmieszczenie zasobów (w jakie dziedziny ile przeznaczyć środków)
Dostarczanie dóbr publicznych, które nie byłyby dostarczane przez sektor prywatny
Składki emerytalne, szczepienia ochronne dzieci, obowiązek szkoły - gdyby państwo dało dobrowolność w wyborze dóbr, to ludzie często nie korzystaliby z nich, a to by było szkodliwe społecznie
Państwo musi narzucać pewne normy, restrykcje, żeby ograniczyć pewne, ujemne zagrożenia zewnętrzne.
Redystrybucyjna
Pierwotny podział dochodu dokonuje się na rynku - zarobki, przy podatkach występuje wtórny podział


(…)


Planowaniu zagospodarowania przestrzeni
Do sektora publicznego zalicza się wszystkie jednostki organizacyjne, w których własność Skarbu Państwa lub samorządu ma udział większy niż 50%.
Współczesna rola sektora publicznego w dobie gospodarki wolnorynkowej
Rola właścicielska, czyli państwowa własność części przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku (przedsiębiorstw państwowych). W 100% poczta polska, lasy
… inspirujące, w celu ochrony małych i średnich przedsiębiorstw.
Zapewnienie obywatelom dostępu do dóbr publicznych (np. poczta, koleje, ochrona zdrowia, edukacja, sieci energetyczne, straż pożarna).
Kontrowersje wokół roli sektora publicznego
Zbyt duże ingerowanie w gospodarkę może powodować zachwianie działania mechanizmów rynkowych
Niejasna granica pomiędzy dobrami publicznymi i prywatnymi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz