Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 4 - strona 1 Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 4 - strona 2 Partnerstwo publiczno-prywatne- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład IV
Podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu realizowanym w systemie PPP
- spółka eksploatacyjna
Podmiot ten zajmuje się bezpośrednią eksploatacją obiektu - w związku z tym wybór odpowiedniego podmiotu jest jednym z kluczowych elementów wpływających na sukces projektu.
Preferowane są podmioty wyspecjalizowane w eksploatacji danego elementu infrastruktury.
Często jest to spółka będąca jednocześnie jednym z inwestorów przedsięwzięcia - wówczas jest ona dodatkowo (poza opłatami za zarządzanie obiektami) zainteresowana osiągnięciem przez projekt sukcesu.
Spółka eksploatacyjna funkcjonuje w oparciu o umowę ze spółką celową, w której określone są m.in. dokładne parametry wykonawstwa i warunki eksploatacji.
Podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu realizowanym w systemie PPP
- inwestorzy/udziałowcy
Inwestorzy mogą pochodzić z sektora prywatnego bądź publicznego. Wyróżnia się dwie grupy inwestorów:
aktywni - poza udziałem kapitałowym w przedsięwzięciu uczestniczą w realizacji lub eksploatacji projektu (zalicza się do nich np. firmy budowlano - inżynieryjne czy operatora obiektu)
pasywni - ich udział ogranicza się do wkładu kapitałowego, traktowany jest więc tylko jako inwestycja.
Na kolokwium może być pytanie: podaj różnice pomiędzy inwestorem aktywnym a pasywnym.
Podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu realizowanym w systemie PPP
- pożyczkodawcy
Zalicza się do nich krajowe i zagraniczne instytucje pożyczkowe, międzynarodowe instytucje finansowe, agencje państwowe.
Z uwagi na międzynarodowy charakter źródeł finansowania, może wystąpić rożnica pomiędzy walutą kredytów lub pożyczek, a walutą , w której spółka celowa uzyskuje przychody (ryzyko walutowe)
W ostateczności o strukturze walutowej źródeł finansowania decyduje wielkość krajowego rynku pożyczkowego.
Pożyczkodawcy traktują przedsięwzięcia realizowane według metody PPP jako typowe przedsięwzięcia Project finance , z tym że jako jeden z płatników ponoszących koszty świadczonych usług może wystąpić rząd lub jednostka samorządowa (w systemie shadow Toll),
Konstrukcja taka powoduje pojawienie się ryzyka związanego z finansami publicznymi.
Co to znaczy Project finance - przedsięwzięcie które jest spłacane z wpływów z eksploatacji, realizacji danej inwestycji.
Podmioty uczestniczące w przedsięwzięciu realizowanym w systemie PPP
- agencje rządowe
Najczęściej są to podmioty , które zajmują się działalnością związaną z danym rodzajem infrastruktury, realizując politykę rządową.


(…)

… powoduje, że brak rozproszenia ryzyka może spowodować utratę zaangażowanych środków w przypadku wystąpienia negatywnych czynników.
Ubezpieczyciele poprzez system reasekuracji dokonują transmisji ryzyka na wiele innych podmiotów, nie związanych bezpośrednio z danymi projektami.
Do czynników negatywnych można zaliczyć m.in. działanie siły wyższej, zamieszki, katastrofę budowlaną czy utratę zysków w wyniku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz