Megalomania - strona 4

Klasycyzm we Francji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Agnieszka Gryglewska
 • Historia architektury powszechnej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1316

cesarskie, wielkość (45 m szerokości, 50 m wysokości) została przekształcona upodobaniem do megalomanii...

Etyka dla dziennikarzy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Suder
 • Etyka dla dziennikarzy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

ludzkiego. Megalomania = pycha ≠ pokora Pycha to przyczyna grzechu pierworodnego. Przygotowanie do zawodu...

Prasa do wydruku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1113

Szubrawców Kontrym, Śniadecki, Baliński, piętnowali wady szlachty megalomanię, warcholstwo, wykorzystywanie...

Słownik a społeczeństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

, współczuciu zakazy wynikające z megalomanii, roztropności, etykiety, sprytu i interesu Wymienione przez autora...

Nauka o administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Kisilowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987

, prezydenta miasta), - zapatrzenie we wzory zachodnie, - regionalne życie kulturalne połączone z megalomanią...