Słownik pojęć psychologicznych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słownik pojęć psychologicznych - strona 1 Słownik pojęć psychologicznych - strona 2 Słownik pojęć psychologicznych - strona 3

Fragment notatki:

SŁOWNIK WAŻNIEJSZYCH POJĘĆ
I TERMINÓW PSYCHOLOGICZNYCH
ORAZ PEDAGOGICZNYCH
Abstrakcja - pogląd lub twierdzenie nie oparte na faktach, nie odpowiadające rzeczywistości, wyprowadzone z pewnych z góry przyjętych założeń; pomysł nie do urzeczywistnienia.
Absurd - wyrażenie sprzeczne lub nie mające sensu; niedorzeczność. Adaptacja społeczna - przystosowanie polegające na przyswajaniu sobie przez jednostkę lub grupę społeczną wzorów i sposobów zachowania obowiązujących w danym środowisku, a także na przyjmowaniu panujących w tym środowisku poglądów i postaw. Adolescencja - okres dorastania, okres życia między dzieciństwem, którego dorastanie jest kontynuacją, a wiekiem dojrzałym (dorosłością).
Afazja - zaburzenia mowy wywołane uszkodzeniem ośrodków mowy w mózgu. Afekt - reakcja emocjonalna o silnym natężeniu organicznym (zmiany czynnościowe w krwiobiegu i wydzielaniu wewnętrznym), przeżyciowym i wyrazowym (zmiany mimiczne, pantomimiczne i głosowe); przerażenie, wściekłość, rozpacz, radość. Afiliacja - łączenie się z innymi, dążenie do współbrzmienia z partnerem lub grupą osób, zdobywanie emocjonalnej aprobaty otoczenia. Agnozja - zaburzenie procesu spostrzeganie i rozpoznawania przedmiotów (przy nienaruszonej funkcji narządów zmysłowych), wywołane uszkodzeniem ośrodków percepcyjnych w mózgu. Agresja - wszelkie działanie (fizyczne lub słowne) którego celem jest wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej - rzeczywistej tub symbolicznej - jakiejś osobie lub czemuś, co ją zastępuje. Akceleracja rozwoju (trend sekularny) - zjawisko przyspieszonego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Akomodacja - proces adaptacyjny, dzięki któremu organ lub organizm może znosić bez zagrożenia zachodzące w środowisku zewnętrznym zmiany.
Aktywacja - stan czynny organizmu, warunkujący zdolność do określonej reakcji. Aleksja — utrata zdolności rozumienia języka pisanego.
Alergia - nadwrażliwość jednostki na pewne substancje lub sytuacje zwane alergenami. Altruizm - dyspozycja do bezinteresownego działania dla dobra innych, łącząca się z chęcią niesienia im pomocy.
Ambicja - potrzeba osiągnięć na wysokim poziomie. Ambiwalencja - stan psychiczny, rodzaj konfliktu polegającego na równoczesnym występowaniu pozytywnych i negatywnych emocji w stosunku do tego samego obiektu, np. osoby, sytuacji. Amnezja - zaburzenie czynności pamięci, częściowe lub całkowite, uniemożliwiające odtworzenie znanych słów, zdarzeń, doświadczeń. Analiza czynnikowa - metoda statystyczna badania zjawisk (psychicznych, biologicznych,

(…)

… lub osobą, która pełni funkcję matki. Chromosopatia - zaburzenie rozwoju spowodowane aberracjami chromosomów (stałych składników jąder komórkowych, które są nosicielami czynników dziedzicznych- genów).
Delirium tremens - majaczenie drżenne. Demencja - otępienie.
Depersonalizacja - pozbawienie człowieka osobowości, podmiotowości. Depresja - zahamowanie, w różnym stopniu, aktywności psychicznej człowieku…
… i może być interpretowany jako oznaka niepokoju oraz jako psychomotoryczne wyładowanie wewnętrznego napięcia. Otępienie - ogólne i postępujące osłabienie wrażliwości intelektualnych wywołane organicznym uszkodzeniem mózgu. Padaczka - epilepsja, zaburzenie czynności bioelektrycznej mózgu, choroba charakteryzująca się na ogół drgawkami i utratą świadomości. Panika - stan nagłego na ogół nieuzasadnionego przerażenia, często…
… (impotencja). Neuron - komórka nerwowa; w organizmie człowieka znajduje się 15 miliardów neuronów, z których każde może mieć do 30.000 połączeń (synaps) z innymi komórkami. Neurotyczność - podatność na nerwice; niestabilność emocjonalna, której towarzyszą stany lękowe. Nieświadomość - najgłębsza warstwa psychiki, która nie jest dostępna świadomości, lecz wywiera silny wpływ na nią i na zachowanie…
…) na jakiś przedmiot, osobę lub sytuację na skutek związanych z nimi przykrych doznań. Komunikacja interpersonalna - przepływ informacji między nadawcą a odbiorcą. Lateralizacja - asymetryczność funkcji ciała ludzkiego, przewaga czynności jednej połowy ciała nad drugą. Majaczenie (delirium) - zaburzenie świadomości, niezborność myślowa sprawiająca, że za rzeczywiste bierze się wytwory wyobraźni. Mania - stan…
… społecznych oraz instytucji. Stereotypia - w pedagogice stabilizacja oceny ucznia na określonym poziomie, zniekształcająca jego rzeczywiste osiągnięcia. Strach - emocja odzwierciedlająca stan zagrożenia, uczucie niepokoju odczuwane w niebezpiecznej sytuacji lub na jej wspomnienie. Subiektywizm - skłonność do uzależniania sądów o rzeczach, ludziach i sprawach od osobistych zapatrywań, nastawień i uprzedzeń…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz