Luka inflacyjna a luka PKB - strona 4

Inflacja - wykład - Hiperinflacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

. Keynes : Luka inflacyjna ↑ nadwyŜka popytu globalnego nad podaŜą globalną wywołuje inflację AC = ( C...

Analiza inflacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1484

. Wzrost popytu nie pociąga za sobą wzrostu produkcji i pojawia się luka inflacyjna. Aby zlikwidować lukę...

Makroekonomia- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1169

Makroekonomiczne spadek wielkości produkcji (luka PKB) spadek wpływów do budżetu państwa wzrost wydatków...

Inflacja - Deflacja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. zw. dr hab. in_. Hubert Bronk
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1463

gospodarczych, charakteryzuje się luką inflacyjną, czyli nadwyżką popytu nad podażą; prowadzi to do: sprzedaży...

Wykład - ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1477

Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) Wrażliwość na stopy oznacza okres do przeszacowania Luka przeszacowania...

Teorie neotechnologiczne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4263

. W związku z powyższym luka naśladowcza składa się dwóch elementów: Opóźnienie (luka) popytu – popyt...

Makroekonomia- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1057

na dobra inwestycyjne Wycofywanie się z zawartych kontraktów budowlanych Nadprodukcja Luka deflacyjna...

Kreacja pieniądza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

po pewnym czasie. INFLACJA - POJĘCIA POKREWNE LUKA INFLACYJNA - nadwyżka zagregowanego popytu...