Logika prawnicza - strona 2

Elementy teorii argumentacji - Subsumcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

(topos = argument) Reguły wnioskowań prawniczych (reguły logiki prawniczej) - należą do wykładni sensu...

Wykładnia przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1617

i naturalnego, a także na zastosowaniu reguł poprawnego myślenia i reguł logiki prawniczej SYSTEMOWE REGUŁY...

Materiały do wnioskowań prawniczych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Paweł Jabłoński
 • Logika dla prawników
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3178

)? Uzasadnij odpowiedź. Zob. Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, tłum. T. Pajor, Warszawa 1984, s...

Wykładnia prawa - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Mariusz Wieczorek
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

przy wykorzystaniu reguł znaczeniowych i konstrukcyjnych języka narodowego, i reguł prawidłowego myślenia oraz logiki...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

łacińskich - podział na: reguły logiki formalnej reguły logiki prawniczej są one obok reguł kolizyjnych...