Materiały do wnioskowań prawniczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3500
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Materiały do wnioskowań prawniczych - strona 1 Materiały do wnioskowań prawniczych - strona 2 Materiały do wnioskowań prawniczych - strona 3

Fragment notatki:


WNIOSKOWANIA PRAWNICZE Sąd Najwyższy uznał kiedyś, że obowiązująca w postępowaniu karnym reguła, wedle której termin do wniesienia pisma procesowego jest zachowany, gdy osoba uwięziona złożyła przed jego upływem pismo w zarządzie więzienia, stosuje się także do postępowania cywilnego. Czy można mówić tu o wnioskowaniu prawniczym? Uzasadnij odpowiedź.
Sąd uznał, opierając swe wnioskowanie o normę: „Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi winy za szkodę”, że dziecko, które nie ukończyło lat dziesięciu, nie może ponieść odpowiedzialności za zniszczenie cudzego mienia. Do jakiego wnioskowania odwołał się sąd? Uzasadnij odpowiedź.
Sąd uznał, że skoro istnieje norma pozwalając w jakichś okolicznościach pozbawić prawa własności w drodze wywłaszczenia, to istnieje też norma, która w tych samych okolicznościach pozwala pozbawić słabszych praw rzeczowych, np. użytkowania wieczystego. W oparciu o wynikanie logiczne wyprowadź dwie normy z normy zakazującej przewozić przez granicę zwierzęta bez odpowiednich dokumentów poświadczających ich zdrowie i pochodzenie.
Psychoterapeuta psychoanalityczny zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania reguł terapii. Czy wynika z tego obowiązek znajomości tych reguł? Uzasadnij odpowiedź. W oparciu o trzy różne wnioskowania prawnicze wyprowadź trzy normy z normy nakazującej okazać dowód osobisty na wezwanie policjanta.
Trybunał Konstytucyjny wyprowadził z zasady zaufania obywateli do państwa zasadę zakazu działania prawa wstecz. Jakim wnioskowaniem posłużył się Trybunał?
Sąd Najwyższy uznał, że organ administracji posiadający prawo do przyznawania i odbierania koncesji ma także prawo do jej zawieszania. Jakim wnioskowaniem posłużył się tu Sąd?
W oparciu o które wnioskowanie prawnicze można uzasadnić wykładnię autentyczną?
Sąd Najwyższy uznał, że z art. 145 KC („ Jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna) ” można wyprowadzić następująca normę: Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do linii elektrycznej, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich zgody na doprowadzenie linii elektrycznej do swojej nieruchomości, oferując im odpowiednie wyna grodzenie. Jakie wnioskowanie zostało tu zastosowane?
W wyroku z 2001 roku Trybunał Konstytucyjny wskazując, że konstytucyjna zasada wolności gospodarczej doznaje ograniczeń w przypadku państwowych podmiotów gospodarczych, które to ograniczenia polegają m.in. na tym, że państwo może decydować o formach organizacyjnych i zasadach funkcjonowania takich jednostek, doszedł do następującego wniosku:

(…)

…. Uzasadnij swoje propozycje.
Czy z normy, która upoważnia pracownika ochrony sklepu do przeszukania torebki osoby podejrzanej o kradzież wynika:
upoważnienie pracownika ochrony sklepu do zażądania od osoby podejrzanej o kradzież udostępnienia mu jej torebki?
upoważnienie pracownika ochrony do przeszukania mieszkania osoby podejrzanej o kradzież?
Uzasadnij swoją odpowiedź, ustosunkowując się do punktu a i b…
… po osiedlowym trawniku. Uzasadnij obydwie zaproponowane normy.
W oparciu o dwa różnie wnioskowania prawnicze wyprowadź dwie normy z normy nakazującej osobom wchodzącym na teren oddziału szpitala ubierać specjalne obuwie ochronne, które można zakupić w automatach mieszczących się przy wejściu.
Przy pomocy prawniczego wnioskowania logicznego wyprowadź dwie normy z normy zakazującej przekraczać na autostradzie…
… ruchomej argumentując, że energia nie jest rzeczą. Czy można tu mówić o zastosowaniu wnioskowań prawniczych, jeśli tak, to jakich? Jak można wytłumaczyć odmienność rozstrzygnięć sądowych? Belgijska ustawa z 1919 roku, regulująca handel napojami alkoholowymi, pozwalała sprzedawać alkohol pod warunkiem, że każda sprzedaż będzie obejmować ilość nie mniejszą, niż dwa litry. Jak tłumaczy Ch. Perelman, „celem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz