Loggia - strona 5

Ogrody za czasów renesansowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

w całości założenia. Jednocześnie szereg je­go elementów, jak np. otwarte galerie, podcienia, loggie...

Neogotyk - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Agnieszka Gryglewska
 • Historia architektury powszechnej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1316

załoŜenia dodane w róŜnych miejscach loggie, wieŜyczki, wykusze oraz ceglana wieŜa z krenelaŜem nadały...

Przegl_dy techniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

, gzymsy), balustrad, loggii i balkonów, 2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, 3) elementów...

Urbanistyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Mirosław Małkiewicz
 • Historia budowy miast
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2786

, loggie, tunele i kanały. Notatki Leonarda ukazują jego 2 poziomy: pełniący funkcje estetyczno-społeczne...

Fizyka budowli - cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3381

zewnętrznym. Ve- jest kubaturą ogrzewanej części budynku, pomniejszona o podcienia, balkony loggie, galerie...

Historia sztuki w Polsce

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Aleksander Jankowski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 4319

Na 49 stronach autor zamieścił streszczenie opracowania J. Kębłowskiego pt. "Dzieje sztuki polskiej. Panorama zjawisk od zarania do współczesności". W notatce znalazło się omówienie, w formie wypunktowania, takich zagadnień jak: wiek X – XII, sztuka przedromańska i romańska; wiek XIII – X...