Fizyka budowli - cz. 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3633
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli - cz. 3 - strona 1 Fizyka budowli - cz. 3 - strona 2 Fizyka budowli - cz. 3 - strona 3

Fragment notatki:

Usytuowanie warstw izolacyjnych
Zarówno lokalizację, jak i sposób ułożenia warstwy izolacyjnej, nieprzepuszczającej powietrza ani pary wodnej, należy zaprojektować w najdrobniejszych szczegółach. Warstwę tę układa się po wewnętrznej, ciepłej stronie przegrody termoizolacyjnej, w miarę możności na zwróconej do wnętrza powierzchni konstrukcji nośnej budynku.
Właściwości termofizyczne materiałów budowlanych w zakresie fizyki budowli.
Współczesne materiały budowlane o wysokiej jakości tworzywa muszą spełniać wymagania różnej natury. Są to m.in. Izolacyjność termiczna Izolacyjność akustyczna Ochrona przed wilgocią
Ciąg w dół
Przy braku wiatru gorące powietrze zewnętrzne wpływa rano do wieży i jest ochładzane przez kontakt z jej ścianami wychłodzonymi w ciągu nocy - ochłodzone powietrze powoduje jego ruch w dół,
Efekt wiatrowy
Wiatr czyni chłodzenie bardziej efektywnym i przyśpiesza przepływ powietrza wewnątrz budynku,
Efekt wypornościowy- przy braku wiatru powietrze wewnątrz budynku nagrzewa się w nocy od nagrzanych dzień jego ścian i wytwarza się pionowy przepływ powietrza w górę.
Różne sposoby wentylacji ( NV- wentylacja naturalna, ANV-nowoczesna wentylacja naturalna , AC - klimatyzacja, MM-wentylacja mieszana (hybrydowa- częściowo mechaniczna częściowo z wykorzystaniem klimatyzacji). Najniższą emisja CO2 charakteryzowały się budynki z wentylacją NV i ANV.
Przy budynkach z klimatyzacja lub wentylacją mechaniczną zwiększona emisja CO2 w wyniku wykorzystywania energii do napędu wentylatorów i pomp koniecznych do ruchu powietrza i wody stanowi ok. 50% emisji związanej z ogrzewaniem lub chłodzeniem.
Dodatkowo budynki te na ogół związane ze swoją konstrukcja wymagaja zwiększenia energii na sztuczne oświetlenie.
Z racji osiągniętego w ostatnich latach postepu w badanaicha mechaniki przepływu powietrza przez budynek ugruntowało się wśród badaczy i ekspertów zajmujących się systemami wentylacji naturalnej przekonanie ze zakladanie klimatyzacji usprawiedliwione jest jedynie w budynkach użyteczności publicznej z dużą ilościa pracowników lub/i klientów i długich czasach użytkowania.
Wprowadzenie chłodnego nocnego powietrza do budynku pozwala na usunięcie z murów zakumulowanego w nich w ciągu dnia ciepła -unika się całkowicie stosowania chłodzenia mechanicznego a w cieplejszym klimacie można zredukować znaczne zapotrzebowanie na nie energii i obniżyć emisje CO2.
Budynki z wentylacja naturalna zaopatrywane SA w atria i wieże świetlne co zwiększa wykorzystanie oświetlenia naturalnego i również obniża zużycie energii.
W konwencjonalnych budynkach z NV podstawowym elementem umożliwiającym wentylację są otwory wlotowe i wylotowe na obwodzie budynku.
W takich budynkach trudno jest zapewnic sterowalność układu przy zmiennych warunkach zewnętrznych (wiatr)


(…)

…;RT- całkowity opór cieplny przegrody;
Poprawka na łączniki mechaniczne.
W przypadku gdy przez warstwę izolacji przechodzą łączniki mechaniczne, to poprawkę do współczynnika przenikania ciepła oblicz się wg wzoru:
DUf= * f*nf*AF
 f- współczynnik przenikania ciepła łącznika;nf-liczba lączników na metr kwadratowy;Af- pole przekroju poprzecznego jednego łącznika;- współczynnik według poniższej…
… współczynniku przewodzenia ciepła- płaskowniki, wieszaki warstwy fakturowej. Współczynnik przenikania ciepła Współczynnik przenikania ciepła nie uwzględniający wpływu mostków termicznych określony jest wzorem U=1/RT RT= Ostateczny skorygowany współczynnik przenikania ciepła U uwzględniający wpływ mostków termicznych i poprawki zgodne z wymaganiami Uk, wyraże się następującym wzorem
Uk=U+U+Uk
Uk=(L)/A
Dodatek określający wpływ liniowych mostków termicznych
- liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka liniowego [W/mK]
L-długość mostka liniowego [m]
Pole powierzchni przegrody pomniejszone o pole powierzchni ewentualnych okien lub drzwi (w świetle ościeżnicy)[m^2] dla rozwiązań powtarzalnych, systemowych lub indywidualnych podaje: projektant, producent wg PN-EN ISO 14683:2001 lub Aprobata Techniczna…
…% stosować gdy nie ejst znana rzeczywista wartość psi, brak szczegółow konkretnego mostka.
Szczegółowy sposób obliczania dodatku DU wg PN-EN ISO 6949: 2004 zal. D
Poprawiki do współczynnika przenikania ciepła Dodatek DU do WSP. Uk określający wpływ mostków termicznych wyraża się wzorem:
DU= Ug+Uf+UR Gdzie:
 Ug -poprawka na nieszczelności w warstwie izolacji;U f- poprawka na łączniki mechaniczne…
… przestrzeni ogrzewanej (i) w 0 C
Ѳe- projektowa temperatura zewnętrzna w 0 C
Ѳme- średnia roczna temperatura zewnętrzna Uequiv,k- równoważny współczynnik przenikania ciepła elementu budynku (k) w W/m2K, określony wg schematu podłóg (tablice i rys str 18-23)
Gw- współczynnik korekcyjny uwzględniający wpływ wód gruntowych. Jeżeli odległość pomiędzy zakładanym poziomem wody gruntowej a poziomem podłogi…
… otworów wlotowych . Wstępnie powierzchnie te sa określane na bazie oczekiwanych wewnętrznych źródeł ciepła. Podstawowe równaie oparte jest na rozważaniach dotyczących przepływu wymuszonego przez ciągi kominowe z których wynika objętościowy strumień
(m3/s)
W którym : Q- zyski ciepła (W/m2)powierzcnia kondygnacji (m2)C-Pojemność cieplna powietrza (C=1200 J/m3K) T - dopuszczalny przyrost temperatury…
… energie pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, w zależności od współczynnika kształtu budynku A/Ve wynoszą:
W budynkach mieszkalnych Do ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EP) w ciągu roku:
Dla A/Ve 0,2; (H+W)=73+EP; [kWh/(m^2/rok)]
Dla 0,2 A/Ve 1,05; (H+W)= 55+90 (A/Ve)+EP ; [kWh/(m^2/rok)]
Dla A/Ve 1,05; EP(H+W)= 149,5 +EP ; ; [kWh/(m^2/rok)]
Gdzie EP=EPw- dodatek na jednostkę zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotną do przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku,
EPw = 7800/(300+0,1 * Af) ; ; [kWh/(m^2*rok)]
Jest to suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku oddzielających część ogrzewana budynku od powietrza zewnętrznego , gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, liczona po obrysie…
… do części budynku, tzn. pojedynczego budynku w za­budowie szeregowej, P odpowiada jedynie długości ścian zewnętrznych oddzielających rozpatrywaną przestrzeń ogrzewaną od środowiska zewnętrznego.
15 7,5 m
Stropodach to przegroda z izolacją cieplną zamykająca budynek od góry oraz spełnia jednocześnie funkcję stropu i dachu. Ze względu na rodzaj konstrukcji układ warstw i wartości użytkowe rozróżniamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz