Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 3 - strona 1 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 3 - strona 2 Fizyka budowli - Pytania egzaminacyjne 3 - strona 3

Fragment notatki:

Konwekcja - rodzaj prostej wymiany ciepła związany z makroskopowym
przemieszczaniem się mas cieczy lub gazu o różnej :
a) temperaturze
gęstości
gęstości objętościowej
2. Promieniowanie cieplne (termiczne) jest to promieniowanie elektromagnetyczne
emitowane przez ciała fizyczne pod wpływem temperatury, zachodzi między
powierzchniami sąsiadujących budynków
powierzchnią przegród a ciałem człowieka
poszczególnymi przegrodami w budynku
3. Oziębienie zawilgoconego powietrza doprowadza do stanu nasycenia pary wodnej w temperaturze
punkt rosy
wilgotności względnej
4. Ile jest stref klimatycznych w Polsce
3
4
5
5. Gdzie występują liniowe mostki cieplne
w narożach ścian
w okolicach wieńców
w nadprożach
spajania warstw murowych łącznikami mechanicznymi
6. Występowanie mostków cieplnych spowodowane jest :
zmianą grubości warstw materiałowych pocienieniem warstwy izolacji cieplnej
wbudowaniem materiału o zwiększonej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ
7. Mostek cieplny jest to miejsce w przegrodzie zewnętrznej, w której w stosunku do
pozostałej części przegrody znacznie osłabione są :
Opór cieplny
Przenikanie ciepła
Promieniowanie cieplne
8. Kondensacja pary wodnej na powierzchni przegrody jest niepożądana ponieważ: powoduje:
rozwój grzybów pleśniowych
degradację warstw wykończeniowych
zwiększa trwałość przegród
9.„Punkt rosy” Ts jest to temperatura , do której należy schłodzić wilgotne powietrze, aby
zawarta w nim para wodna osiągnęła stan nasycenia, czyli aby wilgotność względna
powietrza wyniosła:
101 %
99 %
100 %
10. Współczynnik przenikania ciepła U jest miernikiem:
izolacyjności termicznej przegród budowlanych
promieniowania termicznego
nasłonecznienia
wartości współczynnika λ
11. Audyt energetyczny budynku obejmuje:
analizę i ocenę aktualnego stanu technicznego budynku w tym systemów ogrzewania i wentylacji pomieszczeń
opracowanie możliwych wariantów zabiegów termomodernizacyjnych
wybór opłacalnego wariantu i ustalenie zakresu termomodernizacji budynku ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz