Literatura przedmiotu - strona 30

Ekonomika transportu - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Stefan Liscak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 196
Wyświetleń: 5327

morskiego. W literaturze przedmiotu wyróżnia się także inne funkcje portów. Jest nią funkcja handlowa...

Teorie popytu na pieniądz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1267

w przyszłości, a nie jej spadku. W literaturze przedmiotu wymienia się ponadto motyw portfelowy (assets motive...

Wykłady-turystyka zrównoważona

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Turystyka zrównoważona
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2114

turystycznego Literatura przedmiotu • D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN • M. Sznajder, L. Przezbórska, Agroturystyka...

Skrypt z socjologii religii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1939

bogatą literaturę przedmiotu, stawiano wiele pytań o zależność pomiędzy religią a działalnościami...

Obliczenia hydrauliczne mostów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

. W innych przypadkach należy stosować zalecenia podawane w literaturze przedmiotu. Wał kierujący (rys. 2.11.) składa...