teorie popytu na pieniądz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
teorie popytu na pieniądz - strona 1 teorie popytu na pieniądz - strona 2 teorie popytu na pieniądz - strona 3

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(…)

… na pieniądz wynikającego z motywu transakcyjnego przedstawił William Baumol
(1952) i James Tobin (1956) w postaci formuły pierwiastka kwadratowego:
k ⋅ Yn
M=
2R0
gdzie:
M – popyt na pieniądz zgłaszany przez podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe,
Ro – stopa procentowa, określająca koszt utraconych możliwości,
Yn – dochód narodowy,
k – koszty transakcji (opłaty brokerskie, koszty utraconego czasu, koszt…
…. W rezultacie rośnie popyt na nie, gdyż nabywcy spodziewają się utrzymania tej tendencji wzrostowej, a zarazem wzro-
1
stu stopy zwrotu z obligacji . Spadnie natomiast popyt spekulacyjny na pieniądz.
Oczywiście możliwa jest odwrotna sytuacja na rynku pieniężnym. Mechanizm jest jednakże ten sam. Jeżeli spekulacyjny
popyt na pieniądz oznaczymy symbolem L2, a nominalną stopę procentową przez r, to można napisać…
… określający wagę (wartość), jaką społeczeństwo przywiązuje do dysponowania (posiadania) gotówką i
gotowości podejmowania ryzyka,
λ – współczynnik wyrażający relację kapitału ludzkiego do kapitału rzeczowego.
2
Według M. Friedmana wzrost popytu na pieniądz gotówkowy jest więcej niż proporcjonalny w stosunku do zmiany
dochodu. Zostało to podważone przez badania S.M. Goldfelda, który wykazał, że dochodowa elastyczność popytu na
pieniądz jest mniejsza od jedności.
3
Przechowywanie zasobów majątkowych w postaciach rzeczowych może przynieść korzyści wymierne, które wynikają głównie
ze zmiany cen, oraz niewymierne, jak zadowolenie z ich posiadania (tzw. efekt snoba).
Powyższe równanie możemy obustronnie podzielić przez współczynnik zmiany cen. Wówczas równanie wyrażać będzie
popyt na pieniądz w ujęciu realnym:
MD…
… Teorie popytu na pieniądz
1. Ilościowa teoria pieniądza
Hipoteza ta jest najstarszą, ale wciąż omawianą w literaturze, teorią ekonomiczną. Zalążek tej teorii można znaleźć w pracach
Dawida Hume'a (1752). Fundamentem tej teorii jest tzw. równanie wymiany sformułowane w 1911 roku przez Irvinga Fishera z
Yale University w pracy The Purchasing Power of Money w postaci:
MV = PT
gdzie:
M – podaż…
… neutralnością pieniądza.
4. Neokeynesizm - poglądy Jamesa Tobina
W latach pięćdziesiątych modyfikacji teorii pieniądza J. M. Keynesa dokonał J. Tobin. Był on wybitnym ekonomistą,
twórcą tzw. analizy portfelowej. W 1981 roku otrzymał Nagrodę Nobla.
W analizie za punkt wyjścia Tobin przyjął założenie, że podmioty gospodarcze starają się ukształtować strukturę
swojego majątku w sposób optymalny, czyli przynoszący…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz