Polityka pieniężna - Teoria ilościowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2044
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka pieniężna - Teoria ilościowa - strona 1 Polityka pieniężna - Teoria ilościowa - strona 2 Polityka pieniężna - Teoria ilościowa - strona 3

Fragment notatki:


...Klasyczna wersja teorii ilościowej pieniądza. P = M * v / y
Równanie to jest zawsze prawdziwe, ponieważ ma charakter tautologii. Całkowity wolumen transakcji w gospodarce w danym okresie czasu może być mierzony po stronie towarowej jako iloczyn sumy dóbr, będący przedmiotem obrotu i uzyskanej średniej ceny P. Po stronie pieniężnej (lewej) jest iloczyn całkowitego zasobu pieniądza M i częstości z jaką jednostka pieniężna jest średnio w czasie danego okresu używana V...

...Teoria preferencji płynności Keynsa – w książce z 1936 roku pt: „Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza” podważył on założenia klasycznej teorii ekonomii i pieniądza twierdząc:
- stan pełnego zatrudnienia nie jest naturalnym stanem równowagi,
- istnieje niska elastyczność cen i płac w dół czyli w ujęciu nominalnym trudno je obniżyć,
- szybkość obiegu pieniądza nie jest stała,
- podaż pieniądza nie ma charakteru niezależnego i jest zdeterminowana popytem na pieniądz...

...motyw transakcyjny skłonność do utrzymywania zasobów pieniądza w celu zapewnienia ciągłości wydatków. Utrzymywanie zasobów pieniężnych wynika z faktu iż przychody i wydatki wypadają w różnym czasie i wysokości, więc nie pokrywają się ze sobą. Popyt zależy od dochodu nominalnego, im wyższy dochód tym wyższe zapotrzebowanie na zasób transakcyjny i odwrotnie. Transakcyjne szybkość krążenia jest stała. Transakcyjny popyt na pieniądz jest taki sam jak w teorii Marshala i Pigou ale nie jest to cały popyt...

...Teorie postkeynsowskie- utrzymują analityczny podział popytu na pieniądz: transakcyjny, spekulacyjny, ostrożnościowy.
Wspólne ich cechy to:
- utrzymywanie gotówki z powodu konieczności dokonywania wyboru
- wszystkie teorie są formułowane w kategoriach mikroekonomicznych...


(…)


Klasyczna wersja teorii ilościowej pieniądza : Należy wyróżnić 2 podejścia:
oparte na szybkości obiegu pieniądza - głównym zwolennikiem był Irwing Fischer - podstawą tej teorii jest równanie wymiany przedstawiające związek cen z podażą pieniądza:
M * v = P * y gdzie:
M- ilość pieniądza w obiegu (podaż)
v- szybkość obiegu
P- przeciętny poziom cen y- dochód realny traktowany jako miernik wolumenu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz