Czynniki określające popyt i podaż pieniądza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki określające popyt i podaż pieniądza - strona 1

Fragment notatki:

Czynniki określające popyt pieniądza Pieniądz jako środek wymiany i środek płatniczy jest transakcyjnym popytem na pieniądz niezbędny do zakupu dóbr i usług. Wielkość tego popytu zależy od ilości nabywanych dóbr i usług oraz ich cen. Terminy otrzymywania dochodów i wydatków są zróżnicowane, dlatego przedsiębiorstwa muszą utrzymywać pieniądz płatniczy (cash flow).
Wynika z niepewności przyszłych dochodów i wydatków oraz dążenia do bezpieczeństwa - określany jest mianem przezornościowego popytu na pieniądz. Przedsiębiorstwa utrzymują pewne zasoby pieniądza w celu finansowania nieprzewidzianych wydatków.
Spekulacyjny popyt na pieniądz polega na dążeniu do posiadania pieniądza w przewidywaniu spadku cen innych aktywów, oczekiwaniu i przyszłych zysków (np. akcje, obligacje). Działania takie obarczone są dużym ryzykiem.  Popyt na pieniądz zależy od: Poziomu DN, Wielkości dochodów osobistych, Wielkości stóp procentowych, Ogólnego poziomu cen
 Podaż pieniądza jest to ilość pieniądza wprowadzanego do obrotu. Podaż regulowana jest przez bank centralny (NBP) w oparciu o przewidywany dochód narodowy, wzrost cen, prędkość obiegu pieniądza, wpływ oprocentowania na strukturę zasobów pieniężnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz