ekonomika transportu - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5677
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ekonomika transportu - pytania i odpowiedzi - strona 1 ekonomika transportu - pytania i odpowiedzi - strona 2 ekonomika transportu - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Rola infrastruktury transportu w rozwoju gospodarki
W skład infrastruktury transportu wchodzą przede wszystkim trzy podstawowe grupy elementów:1. drogi wszystkich gałęzi transportu2. punkty transportowe (porty morskie, dworce, lotniska itp.)3. urządzenia pomocnicze służące bezpośrednio do obsługi dróg i punktów transportowych.
Infrastrukturę można rozpatrywać w trzech aspektach: technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym. Do typowych cech technicznych obiektów infrastrukturalnych zalicza się :· niepodzielność techniczną,· długi okres żywotności,· długi okres powstawania,· brak możliwości importu.
Niepodzielność techniczna oznacza istnienie pewnej minimalnej wielkości inwestycji infrastrukturalnych, która warunkuje ich użyteczność. Z drugiej strony, niepodzielność ta określa niektóre cechy techniczne obiektów, które determinują budowę przynajmniej dwutorowej drogi kołowej, kanału o określonej głębokości i szerokości itp. Niepodzielność techniczna bywa również rozumiana jako konieczność stworzenia minimalnej liczby różnych urządzeń infrastrukturalnych, która warunkuje ich użyteczność.
Kolejną specyficzną cechą infrastruktury jest jej długowieczność. Bardzo długa żywotność niejednokrotnie do 100 lat, skłania do szczególnie wnikliwej analizy przyszłych potrzeb oraz możliwości ich zaspokojenia, aby przyjęte rozwiązani techniczne i układ przestrzenny infrastruktury nie utrudniały przyszłego rozwoju transportu i gospodarki lub nie zamortyzowana infrastruktura nie stała się nieprzydatna. Elementy infrastruktury transportu kolejowego
Infrastruktura kolejowa - ogół urządzeń technicznych warunkujących funkcjonowanie kolei. Umożliwia prowadzenie przewozów przewoźnikom kolejowym i jest zarządzana przez zarządcę infrastruktury.
Na infrastrukturę kolejową składają się tory, sieć trakcyjna, semafory, rozjazdy, wykolejnice, wieże ciśnień, a w szerszym rozumieniu również przystanki i dworce kolejowe.
Kategorie linii i torów kolejowych
Linie kolejowe klasyfikuje się uwzględniając takie czynniki jak:
- prędkość jazdy
- charakter ruchu
- strukturę ruchu, czyli udział poszczególnych rodzajów ruchu w ogólnym obciążeniu
Linie kolejowe dzielimy na:
Magistralne
Pierwszorzędne
Drugorzędne
Znaczenia miejscowego
Tory kolejowe:
Szerokość standardowa toru kolejowego wynosi 1435 mm mierzona między główkami szyn ustawionych na podkładach drewnianych, żelbetowych (strunobetonowych), stalowych itp. 14 mm poniżej powierzchni tocznej główek szyn. Jest to rozmiar ustanowiony przez jednego z pionierów kolejnictwa - George'a Stephensona (podobno taki rozstaw kół miały rzymskie kwadrygi), a obowiązuje do dziś w większości państw świata, w tym także w Polsce. Szerokość ta równa jest 4 stopy 8 i pół cala w angielskim systemie miar.


(…)

… określonego państwa rozciąga się nad jego terytorium (lądowym, morskimi wodami wewnętrznymi i morzem terytorialnym). We własnej przestrzeni powietrznej państwo jest suwerenne, czyli ma prawo decydować o wszystkim, co się w niej dzieje. Dlatego na przelot (z lądowaniem lub bez) obcego samolotu, helikoptera (balonu, sterowca, itd.) potrzebna jest zgoda państwa. międzynarodowa przestrzeń powietrzna, rozciąga…
… w skład morskich wód wewnętrznych danego państwa.
Spośród urządzeń przeładunkowych występujących w porcie wymienić można dźwigi (portalowe, samojezdne i bramowe) oraz taśmociągi i rurociągi. Ważne są także urządzenia służące do bunkrowania, czyli zaopatrywania statków w paliwo oraz wodę słodką. Istotną rolę odgrywają takie obiekty hydrotechniczne jak: falochrony, mola, keje, pirsy, nabrzeża…
… składowe, manewrowe, składy, magazyny oraz drogi dojazdowe (bite i kolejowe). Zgodnie z prawem morza akwatorium portu morskiego wchodzi w skład morskich wód wewnętrznych danego państwa.
Spośród urządzeń przeładunkowych występujących w porcie wymienić można dźwigi (portalowe, samojezdne i bramowe) oraz taśmociągi i rurociągi. Ważne są także urządzenia służące do bunkrowania, czyli zaopatrywania statków…
… ścieżek rowerowych Elementy przekroju poprzecznego drogi jednojezdniowej
jezdnie główne składające się z pasów ruchu o szerokości zależnej od Vp ,
dodatkowe pasy ruchu lokalizowane:
a.       na węzłach jako pasy włączania i pasy wyłączania, b.      na wzniesieniach dróg,
c.       na skrzyżowaniach jako pasy wyłączeń na wlotach,
d.      na dwupasowych drogach dwukierunkowych o niewystarczającej odległości…
… do innych stacji rozrządowych oraz manewrowych.
Stacje rozrządowe powstają zwykle w miejscach dużego naładunku lub wyładunku wagonów: w okręgach przemysłowych, portach, dużych ośrodkach miejskich. W tych punktach zbiegają się duże potoki wagonów.
Zadania:
przyjęcie pociągów, przygotowanie składu do rozrządzania, rozrządzanie, gromadzenie wagonów poszczególnych relacji na torach kierunkowych, zestawianie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz