Literatura przedmiotu - strona 29

Wstęp do ubezpieczeń

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1701

. Mnożenie funkcji ubezpieczeń (czego dowodem jest literatura przedmiotu) nie powinno wywoływać większych...

Wstęp do ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1701

. Mnożenie funkcji ubezpieczeń (czego dowodem jest literatura przedmiotu) nie powinno wywoływać większych...

Teorie rynku pracy

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 5061

często w literaturze przedmiotu utożsamiany jest z poziomem bezrobocia naturalnego – w tym sensie rynek...

Style negocjacji

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Anna Panek
 • Negocjacje
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3255

wszystkich dostępnych i posiadanych danych o partnerze rozmów. W literaturze przedmiotu najczęściej przytacza...

Prawne formy działania administracji

 • Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim
 • dr Joanna Mikołajczyk
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1750

obecne na gruncie literatury przedmiotu wypowiedzi dotyczące istoty tej prawnej formy działania...

Pedagogika społeczna -wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Teresa Sokołowska-Dzioba
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4487

Określając środowisko w literaturze przedmiotu czyli w grupie nauk społecznych możemy wziąć pod uwagę 1...

Samorząd i polityka lokalna

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Samorząd i polityka lokalna
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5180

mieszkańców. Natomiast radni województw mogą max otrzymać 2590zł. MIENIE KOMUNALNE W literaturze przedmiotu...

Wykłady z ochrony przyrody

 • Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Leszek Jerzak
 • Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2996

gatunków ssaków lądowych i ptaków lęgowych żyjących na kontynencie amerykańskim. W literaturze przedmiotu...