Literatura przedmiotu - strona 23

Ochrona i edukacja konsumenta

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Agnieszka Kowalska
 • Ekonomika konsumpcji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2702

się być pogląd, głoszony w literaturze przedmiotu, aby treści edukacyjne objęły społeczno- kulturowe wyznaczniki...

Rating ubezpieczeniowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Stanisław Wanat
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2534

i ich produktów. 1. Definicje ratingu i ratingu ubezbieczeniowego W literaturze przedmiotu możemy znaleźć...

Marketing i negocjacje - 4 wykłady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3185

. W literaturze przedmiotu można spotkać różne typologie stylów negocjowania. Najczęściej przytaczana...

Wykłady z finansów publicznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3192

JST) 2. Inne (zawarte w literaturze przedmiotu) Inne klasyfikacje dochodów: 1. Dochody obligatoryjne...

Problemy charakteru narodowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1288

naukowych, to stale kwestionowana jest realność oznaczanego przez nie zjawiska. W literaturze, przedmiotu...

Przemoc w wychowaniu- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3696

rzeczy. W literaturze przedmiotu można spotkać takie określenia jak zachowanie dewiacyjne, patologia...

Polityka społeczna

 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4718

. W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie główne formy bezrobocia: 1. b. jawne (rejestrowane, statystyczne(, 2...