Ochrona i edukacja konsumenta

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona i edukacja konsumenta - strona 1 Ochrona i edukacja konsumenta - strona 2 Ochrona i edukacja konsumenta - strona 3

Fragment notatki:

Projekt składa się z 13 stron i porusza następujące zagadnienia: edukacja jako integralny element polityki konsumenckiej, płaszczyzny oddziaływania procesu edukowania konsumenta, Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2010- 2013, Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, świadomość konsumencka w świetle badań, źródła informacji konsumenta oraz problem edukacji konsumenckiej w wybranych krajach UE.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH
Kierunek: Ekonomia
Ochrona i edukacja konsumenta
Olsztyn 2010
Spis treści:
Edukacja jako integralny element polityki konsumenckiej……………………………3
Świadomość konsumencka w świetle badań…………………………………………..7
Problem edukacji konsumenckiej w wybranych krajach UE…………………………10
1. Edukacja konsumenta jako integralny element polityki konsumenckiej
Edukacja konsumenta określana jest jako działalność informacyjno- doradcza dotycząca racjonalizacji potrzeb, sposobów ich zaspokajania, zakupów oraz procesów związanych z wykorzystaniem i użytkowaniem posiadanych zasobów komunikacyjnych.
Celem edukacji jest wzrost świadomości konsumenckiej. Konsument powinien zdawać sobie sprawę ze swoich praw i obowiązków. Wiedza ta ma wspierać go w kształtowaniu postaw i nabraniu doświadczenia, aby możliwe było wykształcenie wzorów zachowań na rynku, które będą chroniły jego interesy ekonomiczne, zdrowie i bezpieczeństwo. Dopiero znajomość praw i umiejętność korzystania z nich sprawia, że przepisy prawne chroniące konsumentów spełniają swoją funkcję. Działalność edukacyjna jest ściśle powiązana z przekazywaniem informacji, które uświadamiają konsumentom wartości i potrzeby, a są także pomocne w wyborze potrzeb i sposobów ich zaspokajania. Edukacja powinna skupić się również na uczeniu konsumentów racjonalnego odżywania, prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, odpowiedniego zarządzania budżetem pieniężnym i czasem. Edukacja konsumentów przyczynia się do kształtowania postępowania w procesie konsumpcji, zwraca uwagę na zjawiska i fakty, które mogą prowadzić do naruszenie określonego prawa konsumenta. Dzięki niej konsument uzyskuje nową wiedzę o rynku, produktach, zagrożeniach i prawach oraz uprawnieniach. Wiedza ta zabezpiecza konsumenta przed dokonaniem nieudanego zakupu, zapewnia podjęcie racjonalnej i trafnej decyzji, a z drugiej strony informuje go o możliwościach działania w razie niefortunnego zakupu. Słuszny wydaje się być pogląd, głoszony w literaturze przedmiotu, aby treści edukacyjne objęły społeczno- kulturowe wyznaczniki zachowań konsumpcyjnych. Umożliwiłoby to ustalenie optymalnego zestawu dóbr i usług, które zaspokajałyby potrzeby zgodnie z wymaganiami osobowości, aspiracji, stylu życia i przynależności do określonych grup społecznych.

(…)

… publicznych na korzyść konsumenta. Bibliografia: Dąbrowska A., Janoś- Kresło M., Ozimek I. 2005. Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=23&id=517
Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Red. M. Janoś- Kresło, B. Mróz. 2006 Wydawnictwo SGH Warszawa
www.uokik.gov.pl
Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Red. M. Janoś- Kresło, B. Mróz. 2006 Wydawnictwo SGH Warszawa
Dąbrowska A., Janoś- Kresło M., Ozimek I. 2005. Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=23&id=517 14.05.2010r.
Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Red. M. Janoś- Kresło, B. Mróz. 2006 Wydawnictwo SGH Warszawa
www.uokik.gov.pl 14.05.2010r. Dąbrowska A., Janoś- Kresło M., Ozimek I. 2005. Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej gospodarce rynkowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa
1

… się edukacją i ochroną konsumenta jest Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Działania podejmowane polegają na: pomoc prawna oferowana przez organizacje pozarządowe i finansowane przez UOKiK
infolinia konsumencka
Europejskie Centrum Konsumenckie utworzone z inicjatywy UOKiK
współpracę z Ministerstwem Edukacji Narodowej w celu wprowadzenia kwestii konsumenckich do programu nauczania w szkołach
publikacjach (broszury, poradniki)
promocjach kwestii konsumenckich: spoty telewizyjne, kampanie billboardowe, dodatki prasowe
programach telewizyjne, audycje radiowe
porady ekspertów w popularnych czasopismach
konferencjach prasowe, konferencje, seminaria
strona internetowa: www.uokik.gov.pl
Innymi instytucjami zajmującymi się działalnością w zakresie edukacji konsumenta są:
Inspekcja Handlowa,
Federacja Konsumentów…
… obniżenia ceny
1% - zgłoszenie skargi do rzecznika konsumentów
Generalnie większość konsumentów, którzy zdecydowali się dochodzić swoich praw jest zadowolona ze sposobu, w jaki zajęto się ich problemem przez sprzedawcę lub serwis (61%, w tym 15% „zdecydowanie zadowolona”). 25% konsumentów dochodzących swoich praw jest nieusatysfakcjonowana rozwiązaniem sprawy, a 14% nie ma jednoznacznej opinii.
3) Trzecim…
… były: Arbiter Bankowy oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Jest to sytuacja niepokojąca gdyż jako organ działający lokalnie powinien być najbliższy konsumentom. Z badań wynika również duża dysproporcja między odpowiedziami respondentów spontanicznymi, a wspomaganymi. W większości przypadków dopiero po nakierowaniu ankietowanych zdawali sobie oni sprawę z istnienia instytucji chroniących prawa konsumentów…
…, które wydaje broszury, organizuje seminaria i szkolenia.
W krajach Beneluksu sytuacja przedstawia się następująco:
Belgia: działania w zakresie edukacji konsumentów rzadko mają charakter prawny, podejmowane są przez organizacje zrzeszone w Radzie do Spraw Konsumentów,
Holandia: edukacją zajmuje się Związek Konsumentów, który organizuje kampanie propagujące prawa i interesy konsumentów, zwłaszcza wśród dzieci…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz