Ekonomika konsumpcji

note /search

Analiza czynników ekonomicznych kształtujących konsumpcję

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Ekonomika konsumpcji
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4473

Projekt składa się z 19 stron i porusza następujące zagadnienia: rozdysponowanie miesięcznego dochodu rozporządzalnego, analiza poziomu i struktury przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, analiza poziomu i struktury przeciętnych wydatków gospodarstw domowych w 2008...

Ochrona i edukacja konsumenta

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Ekonomika konsumpcji
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2828

Projekt składa się z 13 stron i porusza następujące zagadnienia: edukacja jako integralny element polityki konsumenckiej, płaszczyzny oddziaływania procesu edukowania konsumenta, Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2010- 2013, Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji, świadomość konsumencka w św...