Literatura przedmiotu - strona 24

Otoczenie banku

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

przedsiębiorstwa, które stają się bardziej zmienne. Adaptacja banków do otoczenia. Literatura przedmiotu określa...

Prawo do pracy w ustawodawstwie polskim

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Leszek Piątkowski
  • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

również swobodę jej kontynuowania, chociaż w literaturze przedmiotu brak rozważań na ten temat. 3. W związku...

Funkcje zbiorowego prawa pracy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Leszek Piątkowski
  • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1442

. Jeśli chcemy poznać reguły rządzące tym prawem to musimy odnieść je do zasad. Jest kierunek w literaturze...