Rozwój ontogenetyczny ( osobniczy ) człowieka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój ontogenetyczny ( osobniczy ) człowieka - strona 1 Rozwój ontogenetyczny ( osobniczy ) człowieka - strona 2 Rozwój ontogenetyczny ( osobniczy ) człowieka - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój ontogenetyczny (osobniczy) człowieka, jego cechy, aspekty i zróżnicowanie.

Rozwój osobniczy ( pojedynczego człowieka ) trwa od momentu poczęcia do śmierci w późnej starości.

Def. Rozwój człowieka jest procesem biologicznym w toku którego, pod wypływem czynników wewnętrznych ( endogennych ) i zewnętrznych ( egzogennych ) dokonują się zmiany w strukturze i funkcjach organizmu człowieka.

Def. Pod pojęciem rozwoju fizycznego rozumiemy całokształt procesów biologicznych ( w tym biochemicznych i biofizycznych ), które są charakterystyczne dla organizmów żywych, pomijając jedynie ową nadbudowę funkcjonalną wyższego piętra układu nerwowego, jaką jest sfera tzw. życia psychicznego człowieka.

Cechy rozwoju:

 • Rozrost - zwiększenie masy, długości i szerokości ciała ludzkiego;
 • Różnicowanie - przebudowa struktury komórek i tkanek cytogeneza i histogeneza, grupowanie się tkanek w określone układy, zespoły, organogeneza;
 • Dostrajanie się poszczególnych układów i zespołów do pozostałych;
 • Dojrzewanie - jest to swoisty proces różnicowania, polegający na doskonaleniu funkcji poszczególnych układów;
 • Tempo - w pewnych okresach obserwujemy szybsze zmiany lub wolniejsze.
 • Zróżnicowanie rozwoju człowieka - wykres w zeszycie.

Czynniki rozwoju człowieka - pojęcie i podział. Czynnik - to zespół bodźców, który oddziałując na organizm człowieka wywołuje w nim trwałe i nieprzemijające zmiany.

Diagnoza: osobnicza, intelektualna, środowiskowa, motoryczna.

Wady wrodzone, zespoły genetyczne i chromosomalne, proces dziedziczenia

 • zaburzenia chromosomalne
 • dziedziczenie autosomalne dominujące
 • dziedziczenie autosomalne recesywne ( w tym związane z chromosomem X )
 • zaburzenia chromosomowe w rozwoju płodu i dziecka
 • aberracje chromosomowe
 • dziedziczenie wieloczynnikowe
 • profilaktyka chorób genetycznych i diagnostyka prenatalna.

Czynniki rozwoju człowieka

W literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy grupy czynników.

1. Czynniki genetyczne - determinanty Przebieg rozwoju zależy od dziedziczenia w połowie po obojgu rodzicach genotypu; Genotyp - ogół genów danego organizmu warunkujący jego właściwości dziedziczne.

2. Niekiedy występują takie sytuacje, że mamy do czynienia z błędami w genotypie. Błędy wynikają z jakości lub z liczby. Liczba chromosomów w jądrze komórki człowieka wynosi 46. Różnią się one między sobą budową, kształtem, wielkością, czynnościami do których zostały zapisane. (…)… centylowa, byleby była aktualna.

Rytmy biologiczne człowieka

Rytmami biologicznymi zajmuje się chronobiologia. Jest to dziedzina wiedzy o zachowaniu się organizmu pod wpływem cyklicznych zjawisk zachodzących w środowisku bytowania w określonych sekwencjach czasu.

Biorytmy regulowane są przez samosterujący mechanizm wewnętrzny, w którym główną rolę odgrywa układ nerwowy autonomiczny i wewnątrz wydzielniczy, które to układy stanowią o tzw. zegarze biologicznym.

Rytmy biologiczne są to wszelkie regularnie powtarzające się stany, czy zjawiska. Rytm biologiczny jest to powtarzalność przebiegu różnych życiowych procesów, występująca zarówno w przypadku organizmów roślinnych jak też zwierzęcych, a także u człowieka.

Rytmy biologiczne wywoływane są za pomocą:

 • czynników zewnętrznych (środowiskowych)
 • procesów…

… się też choroby reumatyczne i choroby tkanki łącznej, a ściślej: wady serca i nabyte (3%), wady wrodzone serca, choroby reumatyczne (10,7%), choroby tkanki łącznej i gościec przewlekły postępujący (1 dziecko na 100 tys. osobników);

Przewlekłe choroby układu moczowego (ok. 5% dzieci), oddziałuje szkodliwie na psychikę dziecka ( występuje znacznie więcej u dziewcząt). Trwałe uszkodzenia narządu ruchu…(...)

Ogólnie rozróżnia się 2 podstawowe etapy ontogenezy:

1. Faza prenatalna (etap przedurodzeniowy)

Faza ta trwa od momentu zapłodnienia do porodu. Charakteryzuje się olbrzymim tempem rozwoju. Masa ciała w ciągu 272 dni powiększa się aż 35 milionów razy, a długość ciała powiększa się wiele tysięcy razy.

2. Faza postnatalna

Trwa od urodzenia do późnej starości. Uwarunkowana jest budową ( anabolizmem…… niedoborowe witaminowe;

Zaburzenia w rozwoju somatycznym, psychicznym i trwałym uszkodzeniu układu ośrodka nerwowego np. zaburzenia tempa rozwoju fizycznego, trwałe uszkodzenia układu ośrodka nerwowego ( dzieci z padaczką, stanami pourazowymi głowy ), czynnościowe zaburzenia odośrodkowego układu nerwowego (nerwice dziecięce ;

Wady i choroby narządów wzroku i wady refrakcji: krótkowzroczność, nadwzroczność…(...)… swobodna, nie wymuszona…(...)…

2. Postawa napięta - postawa sztywna, np. stanie na baczność.

3. Postawa antropometryczna - postawę tę przyjmujemy podczas mierzenia.

Postawa ciała człowieka zależy od dwóch układów:

1. Układ kostno - stawowy (bierny).

2. Układ czynny (mięśnie) tworzące u człowieka gorset mięśniowy.

Są trzy podstawowe płaszczyzny:

1. Płaszczyzna strzałkowa.

2. Płaszczyzna czołowa.

3.... ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz