Literatura przedmiotu - strona 22

Ryzyko kredytowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

, proinwestycyjnej czy proek­sportowej. Mimo wielu podejmowanych prób w literaturze przedmiotu brak jest w dalszym...

Marketing bankowy 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

się. Taki wymiar marketingu definiuje się jako marketing interaktywny. Literatura przedmiotu sygnalizuje...

Kompozyty ceramika i polimer - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

. Anna Danelska I. Czym są kompozyty? W literaturze przedmiotu trudno znaleźć spójną i jednoznaczną...

Budowa organizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

, zwaną w naukowej literaturze przedmiotu sztabem. Sztab doradza organowi, któremu podlega, nie tworzy...

Wykład - ryzyko kredytowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

, proinwestycyjnej czy proek­sportowej. Mimo wielu podejmowanych prób w literaturze przedmiotu brak jest w dalszym...

Misja w zarządzaniu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

strategicznego, jest pojęciem słabo ustrukturalizowanym. Spotykane w literaturze przedmiotu określenia posługują...

Benchmarking na przykładzie miast

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Robert Fudaliński
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3024

porównywania porównywalnego. Literatura przedmiotu podaje kilka recept, którymi można kierować się przy wyborze...