Literatura przedmiotu - strona 21

Jan Władysław Dawid - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1113

literaturę przedmiotu, między innymi prace L.Rabelais, J.J. Rousseau i F.W. Fröbla oraz współczesnych...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

prawnego. Czynności prawne. Pojęcie czynności prawnej. Pojęcie oświadczenia woli. Literatura przedmiotu...

Relacje między kuratorem a nieletnim

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

. W literaturze przedmiotu nadzór kuratora oceniany jest jako środek wychowawczy wykazujący się wysoką...

Patologia- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2142

społeczności są akceptowane^ W literaturze przedmiotu można też spotkać się z tym, że zjawiska patologiczne...

Zarządzanie logistyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1533

się nie tylko do przedsiębiorstwa, ale także do jego otoczenia. We współczesnej literaturze przedmiotu możemy napotkać...

Marketing bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

się. Taki wymiar marketingu definiuje się jako marketing interaktywny. Literatura przedmiotu sygnalizuje...