Literatura przedmiotu - strona 20

Pojęcie kultury organizacyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

: Opracowanie na podstawie literatury przedmiotu W teorii organizacji i zarządzania dominuje pojęcie kultury...

Charakterystyka Rady UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

znajdowała się w Luksemburgu. W polskiej publicystyce i literaturze przedmiotu, rzadko kiedy pojawia...

Zarządzanie - misja przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

ustrukturalizowanym. Spotykane w literaturze przedmiotu określenia posługują się przemawiającymi do wyobraźni...

Strategie rozwoju i konkurencji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

w każdej sytuacji. W literaturze przedmiotu pojawiło się wiele różnych definicji strategii; M. Marchesnay...

Zarządzanie logistyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jan Wrona
 • Logistyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 735

się nie tylko do przedsiębiorstwa, ale także do jego otoczenia. We współczesnej literaturze przedmiotu możemy napotkać...

Ryzyko kredytowe

 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1946

, proinwestycyjnej czy proek­sportowej. Mimo wielu podejmowanych prób w literaturze przedmiotu brak jest w dalszym...

Wstęp do ekonometrii finansowej.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria dynamiczna i finansowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

ci co do przyszłych zmian badanego waloru. W literaturze przedmiotu jest najcz ciej uto samiana z odchyleniem...