List zastawny - strona 8

Funkcje rynku - pytania na egzamin 2

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Krystyna Dziworska
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1750

  majątkiem. Papiery wartościowe dzielimy na dłużne (obligacje, listy zastawne) i udziałowe (akcje, prawa...

Bank i system bankowy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

za pomocą specjalnych papierów wartościowych (listów zastawnych). Bank inwestycyjny - instytucja...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 448
Wyświetleń: 7686

01.01.1998r. ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych 29.08.1997r. ustawa o Bankowym Funduszu...

Bierne operacje bankowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 455

na rynku polskim jest bankowość hipoteczna. Listy zastawne służą jako instrument refinansowania kredytów...