List zastawny - strona 9

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grażyna Szustak
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 5012

to: a. publiczny lub hipoteczny list zastawnych b. kwit depozytowy c.certyfikat inwestycyjny WIG bank...

Prawo gospodarcze - zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2051

, na który go wystawiono, ucieleśnia wszelkie prawa do towaru, a w szczególności prawo dysponowania nim. List zastawny...

Rynki walutowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Rynki finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 791

., catalyst - rynek instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów zastawnych...

KSIĘGI WIECZYSTE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1505

one wpisane do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych, - timesharing. Zasada: Art. 17...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

, bony, listy zastawne, weksle długoterminowe, udzielone pożyczki długoterminowe, inne długoterminowe...

Polska bankowość inwestycyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

instrumentu pieniądza elektronicznego o Emitowanie listów zastawnych (hipoteczne) o Prowadzenie kasy...