Rynek finansowy. Finanse przedsiębiorstw.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek finansowy. Finanse przedsiębiorstw. - strona 1 Rynek finansowy. Finanse przedsiębiorstw. - strona 2 Rynek finansowy. Finanse przedsiębiorstw. - strona 3

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(…)

… przywilej
 zwykłe – nie mają żadnych praw bądź przywilejów
 zamienne – mamy prawo zamiany wyemitowanych obligacji na akcje –
banki, przedsiębiorstwa
 z prawami poboru – w przypadku obligacji samorządowych – możliwość
zapłacenia posiadaczowi akcji wykup mieszkania komunalnego.
3
3. Listy zastawne – dłużny papier wartościowy do emisji którego upoważnione są tylko
banki hipoteczne. Emitent zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu w sposób i w
terminach określonych w emisji.
W Polsce banki hipoteczne mogą emitować:
hipoteczne listy zastawne – emitowane są na podstawie wierzytelności z
tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteka
publiczne listy zastawne – listy emitowane na podstawie wierzytelności z
tytułu kredytów udzielonych podmiotom posiadającym najwyższą zdolność
kredytową. Takimi podmiotami są bank…

jakościowe, logistyka i moce produkcyjne.
e) prawny – przedsiębiorstwo postrzegane przez aspekt prawny i procedury utworzenia
przedsiębiorstwa. Zarejestrowanie przedsiębiorstwa odbywa się przez:
 wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy – małe i
średnie przedsiębiorstwa
 wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – spółki
6
f) prawa – związana z prawami i obowiązkami podmiotu prowadzącego…
… KAPITAŁ OBCY
- należności długoterminowe - zobowiązania długoterminowe
- zobowiązania krótkoterminowe
AKTYWA OBROTOWE (zużywają się w
ciągu jednego cyklu obrotowego) Rozliczenia międzyokresowe bierne
- zapasy: materiały, produkcja w toku,
wyroby gotowe, towary KAPITAŁ STAŁY = KAPITAŁ
- należności krótkoterminowe: od odbiorców, WŁASNY * ZOBOWIĄZANIA
od pracowników, publiczno – prawne DŁUGOTERMINOWE…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz