Hipoteczny list zastawny

Porządek prawny

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1099

hipoteczne Listy zastawne to dłużne papiery wartościowe, których podstawą są wierzytelności banków...

Ustawa bankowość hipoteczna

 • Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
 • dr Edyta Rutkowska
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1918

na obszarze kraju. Dział II Listy zastawne Art. 3. 1. Hipoteczny list zastawny jest papierem wartościowym...

Finanse i bankowość - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

i może występować jako: hipoteczny list zastawny lub publiczny list zastawny. Podstawą emisji hipotecznego listu...

Banki hipoteczne i ich czynności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Smejda
 • Rachunkowość
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1393

: Udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką i emitowanie na tej podstawie hipotecznych listów zastawnych...

Prawa zastawnicze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1771

kredytów zabez­pieczanych hipoteką, refinansowanych ze środków uzyskanych z emisji tzw. hipotecznych listów...