List zastawny - strona 20

Rynek kapitałowy - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

Geneza rynku. W historii rozwoju społeczeństw ogromne znaczenie mają dwie formy produkcji - gospodarka naturalna i gospodarka towarowa. Naturalną charaktery­zuje przeznaczanie wytworzonych dóbr i usług na zaspokojenie potrzeb głównie ich bezpośrednich wytwórców. Dominującą pozycję w gospodarce towar...

Bankowość - deflacja

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

, mogą to być bony pieniężne, obligacje, certyfikaty, listy zastawne. Na koszt pozyskania kapitału ma wpływ pomoc...

Pieniądz - zagadnienia

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 938

sprzedaży listów zastawnych, których zabezpieczeniem jest zastawiona w bankach ziemia lub nieruchomości...

Aktywa inwestycyjne- wykład 11

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Wanda Maruszewska
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

finansowe, np. obligacje, bony, listy zastawne, weksle, czeki obce o terminie wykupu powyżej 3 miesięcy...