List zastawny - strona 21

Finanse - FUNKCJE PIENIĄDZA

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

w drodze sprzedaży listów zastawnych, których zabez­pieczeniem jest zastawiona w bankach ziemia...

Rynki finansowe opracowanie wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Rynek finansowy
Pobrań: 532
Wyświetleń: 5467

do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne...

Instytucje kredytowe

 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3024

. Nr 2, poz. 11. Uchwała Nr 9/2010 Zarządu NBP, Dz. Urz. NBP z 2010 r. Nr 3, poz. 3. Ustawa o listach...

Sesja giełdowa, systemy notowań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynek kapitałowy i inwestycje
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, warranty, opcje), listy zastawne, prawa poboru z akcji notowanych...

Akcje, papiery wartościowe

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4046

. Do najczęściej spotykanych należą: akcje obligacje bony pieniężne NBP bony skarbowe listy zastawne losy loteryjne...

Sesja giełdowa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe, warranty, opcje), listy zastawne, prawa poboru z akcji notowanych...