Kwit depozytowy - strona 5

Wartość obligacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 749

, itp.). Art.3.1. - papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy są akcje, prawa do akcji, kwity...

Historia pieniądza - referat

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
Pobrań: 266
Wyświetleń: 4795

do nich tzw. kwity depozytowe. Deponenci, którzy złożyli pieniądze w bankach, otrzymywali za nie kwit, będący...

Rynki Finansowe Ragan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Raganiewicz
 • Rynki finansowe
Pobrań: 2359
Wyświetleń: 2338

subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery...

System bankowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dagmara Hajdys
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3276

, a w zamian dostawali kwit depozytowy o równowartości zdeponowanych pieniędzy). We Włoszech definicję banku...

Banki i transakcje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

itd.) i finansowe (Np. weksel, czek, kwit depozytowy, banknot, akcja, obligacja). Działalność banku...

Rynek finansowy- notatki z ćwiczeń

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Dariusz Piotrowski
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 6489

certyfikaty inwestycyjne kwity depozytowe listy zastawne obligacje (bony) zero kuponowe- brak odsetek...