Wykład - Ewolucja systemu pieniężnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ewolucja systemu pieniężnego - strona 1 Wykład - Ewolucja systemu pieniężnego - strona 2 Wykład - Ewolucja systemu pieniężnego - strona 3

Fragment notatki:

Ewolucja systemu pieniężnego - pojęcie i ewolucja pieniądza w gospodarce
W państwach słowiańskich sól była jednym z głównych środków płatniczych. Popularne były też skóry. Innym środkiem płatniczym była pszenica. Jednakże w końcu uznano, że lepszym środkiem płatniczym/wymiany są metale - początkowo różnego rodzaju, później metale szlachetne. Odważano wynegocjowaną ilość metalu. Początkowo jednak wymiana prowadzano była poprzez nieobrobione grudki metalu. Fenicjanie znacząco przysłużyli się rozwojowi gospodarki, tworząc pierwowzór obrotu bezgotówkowego. Elektron - naturalne połączenie złota i srebra i złota występujące w przyrodzie. Uważa się, że pierwsze pieniądze wprowadzono w 7 w. p.n.e. Historia pieniądza różni się w zależności od regionu - Azja, Indie, Europa itp. Pierwsza polska moneta - denar - Mieszko I. Grosz krakowski - wprowadzona przez Kazimierza Wielkiego. Po raz pierwszy pojawił się orzeł w koronie. Złoty polski został wprowadzony przez Zygmunta Augusta - 1564. Były to monety srebrne. Od 1916-1924 w Polsce istniała marka polska. Bilety skarbowe - ekwiwalent monet. Szwecja i Anglia, jako pierwsze wprowadziły banknoty papierowo. 1665 kwity depozytowe w Szwecji - ilość srebra umieszczona w banku. Noty bankowe w Anglii. Stąd pojawienie się banknotów - banco notes. Bank Anglii - 1694. Historia dolara amerykańskiego. W 1690 podczas oblężenia francuskiej twierdzy władze wydały żołnierzom potwierdzenie, że wszystko, co zagarną będzie ich.
Pieniądz jest to to wszystko, co jest powszechnie akceptowane, jako forma zapłaty lub spłaty długu. Gotówka, którą tworzą monety i banknoty spełnia funkcję określoną w definicji i jest jedną z postaci pieniądza. Potocznie uznaje się za pieniądz tylko gotówką - nie jest to prawda. Pieniądz jest miernikiem wartości towaru. Wartość towaru wyrażona w pieniądzach jest jego ceną, pieniądz mierzy też wartość usług. Pieniądz ma też funkcję cyrkulacyjną - wymiany, rozdziela jeden i równoczesny akt - kupno i sprzedaż, towar za towar na dwa akty. T-P-T. Równanie obiegu pieniądza: MxV = PxQ M - iloczyn zasobów pieniądza
V -szybkość jego obiegu
P - iloczyn poziomu cen Q -rozmiary produkcji. Z równania wynika, że jeśli szybkość obiegu pieniądza pozostają bezmian a rozmiary produkcji nie mogą ulec wzrostowi muszą doprowadzić do wzrostu cen. Pieniądz, jako środek płatniczy. Pieniądz służący dopłaty długu stanowi środek płatniczy. Pieniądz, jako środek tezauryzacji - gromadzenia dóbr. Pieniądz nie jest jedynym środkiem przechowywania wartości. Współcześnie spełnia on tę funkcję w sposób ograniczony. Pieniądz nie przynosząc procentu nieustannie traci na sile nabywczej na skutek postępujących tendencji inflacyjnych. Pieniądz, jako pieniądz światowy. Pieniądz stosowany w obrocie światowym spełnia wszystkie wyżej wymienione funkcje, jego rolę może spełniać waluta kilka państw wymieniana bez ograniczeń. Najczęściej jednak przyjmuje się dwie jednostki rozliczeniowe - SDR-y Specjalne prawa ciągnienia - 1967 waluta wirtualna. Euro - europejska jednostka rozliczeniowa.

(…)

… pieniądz pomiędzy podmiotami gospodarczymi i tworzy ich dochody redystrybucyjne. Szybkość obiegu pieniądza uzależniona jest od stopy inflacji i poziomu stóp procentowych, wpływa na relacje pomiędzy zasobami a ich dochodem, oznacza to, że im jest ona większa przy danym dochodzie narodowym może być mniejszy i tym niższe będą społeczne koszty obiegu pieniądza. Pieniądz elektroniczny
Instrument przedpłacony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz