Kwit depozytowy - strona 4

Rynek finansowy i aktywa finansowe

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Rynki finansowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1785

inwestycyjne, kwity depozytowe) Instrumentów pochodnych (transakcje terminowe - opcje, swapy, warianty...

Wykład - Rynek kapitałowy i finansowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. dr hab. Irena Pyka
  • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 784
Wyświetleń: 1449

dokumentu Instrumenty rynku kapitałowego Akcje Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Obligacje Listy...

Wykład - Finanse i rachunkowość

  • Politechnika Śląska
  • dr inż. Iwona Paprocka
  • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 840

Monety : Sou - brazowa; Ecu - srebrna; Luidor - złota Systemy pieniądza papierowego I forma - kwit...