Wykład - rozliczenia bankowe w handlu zagranicznym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - rozliczenia bankowe w handlu zagranicznym - strona 1 Wykład - rozliczenia bankowe w handlu zagranicznym - strona 2 Wykład - rozliczenia bankowe w handlu zagranicznym - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1 - 29. II. 2000 R.
Literatura:
Z. Krzyżkiewicz
I. Heropolitańska: Weksel w obrocie zagranicznym
Barbara Andrzejuk: Operacje dokumentowe w handlu zagranicznym, TWIGGER
Zaliczenie - łączony test z ćwiczeń i wykładów.
Konsultacje: nieparzyste wtorki 11.45 - 12.45
Dylematy realizacji transakcji handlowych:
Funkcją banku może być:
Dostarczenie informacji o: partnerze licencji importowej, eksportowej
Doradztwo: wybór określonego zabezpieczenia, wybór formy płatności
Obsługa płatności
Dostarczanie gwarancji, kredytowanie transakcji
Wybór form i terminu płatności:
Regulacje prawne w kraju eksportera
System finansowy i obsługa finansowa handlu zagranicznego
Polityka kredytowa w danym kraju
Poziom kultury handlowej
Koniunktura na danym rynku
Struktura rynku
Konkurencja na danym rynku
Standing finansowy firmy
Kontakty z firmą
Jakość i ocena towaru
Popyt na towar
Formy rozliczeń międzynarodowych:
Rozliczenia międzynarodowe
Gotówkowe Bezgotówkowe
Bezwarunkowe Uwarunkowane
formy zapłaty formy zapłaty
Czek Weksel Polecenie Akredytywa Inkaso Akredytywa
wypłaty pieniężna dokumentowe dokumentowa

(…)

…:
Banki za określoną opłatą sprzedają czeki bankierskie i podróżnicze.
Money order:
Dokumenty pośrednie między czekiem a poleceniem zapłaty, najczęściej nazywane bankowym przekazem pieniężnym. Dokument, który zawiera w swojej treści skierowane do określonego banku polecenie wypłaty wskazanej sumy pieniężnej określonemu beneficjentowi na rachunek osoby dającej zlecenie.
Cechy wspólne z czekiem:
Polecenie…
… (polecenie zapłaty)
W prawie anglosaskim:
Wystawca weksla może zwolnić się od odpowiedzialności za zapłatę, czyli jego zobowiązanie przestaje istnieć
Nie ma instytucji poręczenia wekslowego - Jest możliwość postawienia warunków przy akcepcie weksla, lub umieszczenie klauzul gwarancyjnych weksla.
Warunki akceptu weksla - przyjęcia weksla:
Akcept weksla do części kwoty
Akcept dokonany ze zmianą terminu…
… jego numer rachunku
Określenie tytułu płatności
Źródło jej pokrycia
Sposób wysyłki realizacji polecenia zapłaty
Podpis
Jedynym elementem, o którym nie musi decydować to - nie musi określać banków pośredniczących, - bo zleceniodawca ma określoną sieć banków korespondentów (współpraca danego banku z innym, polegająca na realizacji rachunków nostro i loro)
Bank pośredniczący musi dokonać rozliczenia…
….
Dokumenty handlowe:
1. Dokumenty transportowe:
a) Tradycyjne dokumenty
Konosament
Świadectwo załadunku
Kwit depozytowy
b) Nietradycyjne dokumenty
Duplikat kolejowego listu przewozowego CHR
Lotniczy list przewozowy
Pocztowy kwit nadawcy
Świadectwo wysyłki pocztą
Dokumenty spedytorskie FCR, FCT
Imienny kwit depozytowy
2. Dokumenty ubezpieczeniowe:
a) Polisa indywidualna
b) Polisa generalna
Certyfikat
3…
… inkasa (URC - Uniform Rules of Connections)
- opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (ICC) w dokumentach opracowanych przez tą Izbę. Obecnie funkcjonuje zgodnie z ICC N°522 z 1996 roku.
Jeżeli są jakieś niedociągnięcia w stosunku do wydanych zasad, wtedy obow. zasady zawarte w zleceniu przez strony.
Rodzaje inkasa:
A. Przedmiotem inkasa są dokumenty bankowe:
TAK - inkaso finansowe…
… jednolitej Ustawy o czekach, i druga, tzw. Konwencje Genewskie, obce w 1931 roku, dotyczące uregulowań obrotu czekiem za granicą.
Zgodnie z przepisami Kolizje określają:
Kwestie zdolności czekowej
Określenia trasata
Formy oświadczenia czekowego
Skutki zobowiązań czekowych
Protest i zwrotne poszukiwanie
Zdolność czekowa:
Zdolność do zaciągania zobowiązań czekowych; zdolność czekową określa się zgodnie…
… anglosaskich.
OBRÓT WEKSLOWY:
W handlu zagranicznym podstawową formą weksla jest weksel trasowany.
Weksle funkcjonują na podstawie 3 Konwencji Genewskiej z 1930 roku
O jednolitości
Zawierająca przepisy kolizyjne
Opłata stemplowa od weksli
Nie uiszczenie opłaty skarbowej za weksel nie powoduje jego nieważności, ale powoduje odpowiedzialność karno-skarbową.
Indywidualnie regulowane kwestie przez kraje…
… sternika
Zawartość konosamentu powinna być zgodna z kontraktem, musi być oznaczenie przewoźnika, powinna mieścić się w terminach załadunku oznaczonych w kontrakcie
Konosament powinien zawierać:
Oznaczenie armatora, odbiorcy
Port załadunku i przeznaczenia
Opis towaru
Nazwę statku i wysokość frachtu
Regulowane przez Kodeks Morski z 1961 roku
Dokument ubezpieczeniowy:
Wystawiany w formie Polisy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz