System bankowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System bankowy - strona 1

Fragment notatki:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(…)

… i bankach hipotecznych
8. Rozporządzenia i zarządzenia
Instytucje systemu bankowego:
1. Bank centralny
2. Banki komercyjne
3. Instytucje tworzone przez banki
Instrumenty systemu bankowego:
Polecenie zapłaty
Polecenie przelewu
 Polecenie pobrania
 Rachunki rozliczeniowo – oszczędnościowe
 Rachunki związane z obsługą kredytu (subkonta tworzone do kont)
 Lokaty
 Powszechnie znane karty: płatnicze…
… i bezgotówkowe na
rzecz klientów
przedmioty – polecenie zapłaty, przelewu, wypłata w formie gotówkowej i
elektronicznej za pomocą różnych instrumentów płatniczych, bankowość
elektroniczna
c. operacje aktywne – operacje kredytowe związane z udzielaniem kredytu i
lokowaniem wolnych środków finansowych na rynku międzybankowym
przedmioty – udzielanie kredytów, lokowanie wolnych środków
d. operacje zabezpieczające…
… FINANSE WYKŁAD 4 Z DNIA 26.11.2011
~ SYSTEM BANKOWY ~
Zgodnie z metodologią GUS i Narodowego Banku Centralnego system finansowy jako jeden
z elementów obejmuje instytucje finansowe. W ramach tych instytucji występują:
1. SYSTEM BANKOWY – banki
2. ZAKŁADY UBEZPIECZENIOWE
3. FUNDUSZE EMERYTALNE
4. FUNDUSZE INWESTYCYJNE
5. PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ
6. SPÓŁDZIELCZE KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWE
Instytucje te pełnią kluczową rolę w pośrednictwie pomiędzy kredytodawcami, a
kredytobiorcami lub pożyczkodawcami, a pożyczkobiorcami. W tych akcjach pośrednictwa
biorą głównie udział banki (wg NBP jest to 73%), następnie sektor ubezpieczeniowy (10,3%
pośrednictwa kredytowego), OFE (10,2%), fundusze inwestycyjne (5,43%), podmioty
prowadzące działalność maklerską (0,8%), SKOK (0,6…
…. Gospodaruje rezerwami
pieniężnymi państwa oraz odpowiada za politykę kursową i dewizową państwa. Jest to
instytucja, która gwarantuje zawsze wypłacalność, nigdy nie upadnie, a zdeponowane
depozyty są pewne. Najbardziej wiarygodny podmiot systemu bankowego.
Organizacja NBP
1. Na czele NBP jest prezes (kadencja trwa 6 lat) – jest ona zarazem przewodniczącym
Rady Polityki Pieniężnej.
2. Rada Polityki Pieniężnej…
…. Jest to kredyt
krótkoterminowy, udzielany pod zastaw papierów
wartościowych, do wysokości ¾ wartości nominalnej
zastawianych papierów wartościowych. Korzysta się z niego w
sytuacji zagrożenia finansowego. Rozlicza się go za pomocą
stopy lombardowej – 6%.
Polityka:
- restrykcyjna (ostra) –przejawia się wysokimi stopami
procentowymi kredytu lombardowego, redyskontowego,
refinansowego oraz obniżeniem akcji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz