Księga Daniela

Racjonalizm-empiryzm-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

niż się ich śniło waszym filozofom” (Szekspir) „Wielu przejdzie i rozszerzy się zakres nauk” (Księga Daniela) • 1605...

Racjonalizm-Kartezjusz-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

niż się ich śniło waszym filozofom” (Szekspir) „Wielu przejdzie i rozszerzy się zakres nauk” (Księga Daniela) • 1605...

Sztuka wczesnochrześcijańska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1827

młodziankowie w piecu ognistym, katakumby Pryscylli, koniec III wieku Przedstawienie z księgi Daniela ukazujące...

Pięcioksiąg

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Wojciech Pikor
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

dzisiaj (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i dwunastu proroków mniejszych; por. Syr 48,22-25; 49,6-10). 6 Księga Daniela...

Apokalipsa św. Jana

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

jest przede wszystkim Księga Daniela. Z apokaliptyką judaizmu dzieło św. Jana ma wspólny środek przekazywania objawienia...

Renesans, odrodzenie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

) Wielu przejdzie i rozszerzy się zakres nauk” (Księga Daniela) 1605-20, Wielkie ustanowienie nauk Francisa Bacona...

Opisy do kanonu sem I

 • Akademia Muzyczna w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

zaczerpnięta została ze starotestamentowej Księgi Daniela i opowiada o uczcie Baltazara, interpretacji...

Apologia - obszerne opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. dr Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820

PRZEDMOWA inni wyznają swoiście rozumiany pluralizm - równość wszystkich poglądów (anything goes, P. Feyerabend). W tym kontekście dyscyplinę uzasadniającą wiarę, wskazującą prawdę ostateczną w Jezusie Chrystusie uważa się za odległą od ducha czasu, a teolog fundamentalny nierzadko jest traktowa...