Dzieło Jana Długosza na tle dziejopisarstwa średniowiecznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieło Jana Długosza na tle dziejopisarstwa średniowiecznego - strona 1 Dzieło Jana Długosza na tle dziejopisarstwa średniowiecznego - strona 2 Dzieło Jana Długosza na tle dziejopisarstwa średniowiecznego - strona 3

Fragment notatki:

dr El_bieta Kauer-Bugajna. Notatka składa się z 4 stron.
Dzieło Jana Długosza na tle dziejopisarstwa średniowiecznego - dzieło Jana Długosza stanowi ewenement na tle średniowiecznego dziejopisarstwa
- Kronika Długosza to pierwsza poważna próba monograficzna w dziejach historiografii polskiej
- obejmowało całość dziejów- od historycznych początków aż do roku śmierci autora
- Jan Długosz dotarł do niezliczonej ilości dokumentów historycznych. Korzystał z rodzimych kronik, dokumentacji, a także materiałów zagranicznych: krzyżackie, węgierskie, czeskie, latopisy ruskie, źródła litewskie
- na wzór Liwiusza podaje fakty, łącząc je w skutki i przyczyny
- uporządkował wydarzenia według dat
- niekiedy Długosz przekręcał prawdę, ponieważ uważał, że nie można podważać autorytetu Kościoła - historia powinna być zbiorem budujących przykładów
- część wypowiedzi Długosza jest tendencyjna- był zwolennikiem programu Oleśnickiego
- treści wielorakiej rangi i natury: wojenne i pokojowe, polityczne i kulturowe, religijne i świeckie.
- kronikę oceniono bardzo ostro: zarzucono jej szorstki styl i rozwlekłość
Gall Anonim: kronika została napisana pod koniec XII wieku. Obejmuje dzieje od zaraz aż do czasów współczesnych Gallowi. - trzy cele przy pisaniu Kroniki: 1. historiograficzny - danie pierwszej rozwiniętej relacji o Polsce jako kraju, społeczeństwie, państwie
2. publicystyczny - uwydatnienie walorów osobistych aktualnego władcy, tak by przysłonić świeży grzech kaźni brata
3. polityczny - rozpowszechnienie wiary, iż za sprawą Krzywoustego nastąpi przywrócenie państwu polskiemu wysokiej godności monarchii.
- Gall Anonim opierał się na tradycji dworskiej, relacjach świadków, nielicznych dokumentach oraz własnych obserwacjach
- Gall pisał kunsztownym stylem, operował prozą rytmiczną i rymowaną
- Kronika jest nieraz uznawana za panegiryk: idea triady trzech Bolesławów: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego. Wiele faktów zostało podanych w sposób stronniczy albo przemilczanych
Wincenty Kadłubek: zaczął pisać Kronikę na zlecenie Kazimierza Sprawiedliwego. Próbował połączyć motywy kościelne oraz państwowe, przyznając palmę pierwszeństwa kościelnym.
- obejmuje dzieje od zarania dziejów do 1202 r. - początek dzieła wypełniają legendy i podania: wzięte z folkloru lub wymyślone przez samego Kadłubka. Miały dokumentować starożytny rodowód Polaków. Kadłubek starał się mitologizować najstarsze dzieje.
- narracja w Kronice jest nieciągła: trzy pierwsze księgi to dialog pomiędzy biskupem krakowskim a arcybiskupem gnieźnieńskim, czwarta została napisana w formie narracji ciągłej.

(…)

… okresach; „mozaikę”, niejednorodność w sferze idei oraz wątków fabularnych, spotęgowała jeszcze kompilacyjność tekstów, wielokrotnie przerabianych, interpolowanych i przekładanych swobodnie na różne języki.
- apokryfy dzieli się na:
apokryfy Starego Testamentu: powstawały między II wiekiem p. n. e. a I wiekiem n. e.; wyodrębnia się wśród nich: opowiadania (rozwijają wybrane wątki, np. Księga modlitw Asenat - rozwija motyw nawrócenia córki egipskiego kapłana po małżeństwie z Józefem), pisma dydaktyczne (wyjaśniają wybrane kwestie moralne i doktrynalne, np. Testamenty Dwunastu Patriarchów), apokalipsy (utwory proroczo - wizyjne nawiązujące do różnych epizodów ksiąg kanonicznych, kontynuujące formalnie i treściowo tzw. Księgi prorockie - Księgę Daniela, Ezechiela, Barucha, np. Księga Henocha)
apokryfy Nowego Testamentu: powstawały między II a V/VI wiekiem; wyodrębnia się: ewangelie (opowiadają o życiu Jezusa lub jego części, opisy Męki i Zmartwychwstania, też apokryfy asumpcjonistyczne opowiadające o Wniebowstąpieniu Marii tworzące cykl transitus - przejście bądź koimesis - zaśnięcie), dzieje apostolskie (utwory poświęcone dziejom apostołów), listy, apokalipsy.
- „para - apokryfy”/”utwory…
… okresach; „mozaikę”, niejednorodność w sferze idei oraz wątków fabularnych, spotęgowała jeszcze kompilacyjność tekstów, wielokrotnie przerabianych, interpolowanych i przekładanych swobodnie na różne języki.
- apokryfy dzieli się na:
apokryfy Starego Testamentu: powstawały między II wiekiem p. n. e. a I wiekiem n. e.; wyodrębnia się wśród nich: opowiadania (rozwijają wybrane wątki, np. Księga modlitw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz