Krzywa uziarnienia współczynnik filtracji

Ruchy cieczy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

KRZYWEJ UZIARNIENIA:. Współczynnik filtracji zależy od granulometrycznego składu skały, porowatości...

Analiza uziarnienia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Konrad Ciarkowski
 • Hydrogeologia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2884

materiału Wartość współczynnika filtracji uzyskamy dzięki krzywej uziarnienia. Stąd możliwe jest wyznaczenie...

Grunty trudne -Wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2324

] zagęszczenie ID ≥ 0,7 Dobór gruntu na filtry odwrotne: wg Corps of Engineers: o Cu

Analiza sitowa - hydrogeologia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wacław Siemiątkowski
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1904

granulometrycznej przedstawia się na wykresie uziarnienia w postaci granulometrycznej krzywej kumulacyjnej w skali...

Zapory z rdzeniem - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Kowalski
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896

I grobla prostokątna Równanie krzywej depresji dla II klin dolny FILTRACJA PRZEZ ZAPORY Jednorodna...