Krzywa obojętności dla czasu wolnego i konsumpcji - strona 15

Rynek pracy - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

kosztu alternatywnego czasu wolnego, a to z kolei sprawia, że gospodarstwa domowe ograniczają podaż pracy...

Elastyczność - względna zmiany zmiennej

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1491

jest na ogół ujemna, co wynika z prawa popytu ilustrowanego ujemnym nachyleniem krzywej popytu. W zależności...

Kursy walutowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 483

OKRES czas w którym nie zmienia się technologia produkcji. KRZYWA CENA-KONSUMPCJA krzywa będąca zbiorem...

Pytania na egzamin - teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

.     3. Jeżeli krzywe obojętności przecinają się to: a. jest to zgodne z założeniem, że konsumentowi...

Wykład - Decyzje konsumenta i popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Grażyna Musiał
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

rodzaje gospodarki. III. Decyzje konsumenta - krzywe popyt-czas Mówiąc o zmianach popytu w kontekście...

Teorie popytu konsumpcyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1757

, że albo przesuwamy funkcję w górę, albo przesuwamy się wzdłuż krzywej, ale nie pozwalamy, aby krzywa przesunęła...

Podaż, popyt, rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1617

stopie substytucji. Krzywe obojętności jako sposób przedstawiania gustów Krzywa obojętności obrazuje...

Mikroekonomia - 129 definicji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

się z relacją ich cen. Uk(A) P(A) Uk(B) = P(B) 88.Krzywa obojętności przedstawia wszystkie kombinacje ilościowe...