Krzywa obojętności dla czasu wolnego i konsumpcji

Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1414

obojętności dla czasu wolnego i konsumpcji przedstawia rysunek. Jaka krzywa obojętności będzie dla konsumenta...

Konsument i konsumpcja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

, w którym konsument maksymalizuje zadowolenie z konsumpcji znajduje się na najwyższej krzywej obojętności możliwej...

Zachowania konsumenta

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1519

się zawsze kombinacja mieszana (rys. a)), o tyle wklęsła krzywa obojętności oznacza preferowanie konsumpcji jednorodnej...

Teoria wyborów konsumenta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 749

użyteczności ilość jabłek KRZYWA OBOJĘTNOŚCI- Współczesna teoria zachowania się konsumenta opiera...

Mikroekonomia - ścieżka cen

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 6167

według intensywności swoich odczuć i satysfakcji jaką przyniesie mu konsumpcja danego dobra - krzywa obojętności...

Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2436

dla innych rodzajów działalności, od polityki i rządzenia do życia rodzinnego i sposobów spędzania wolnego czasu...