kursy walutowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kursy walutowe - wykład - strona 1 kursy walutowe - wykład - strona 2 kursy walutowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Kursy walutowe Kurs walutowy
            Jest to cena płacona w walucie krajowej za jednostkę lub 100 jedn. waluty obcej. Czynniki określające rozmiary kursów walut:
ekonomiczne: popyt i podaż na waluty obce, stan bilansu handlowego i płatniczego, zakres reglamentacji dewizowo-walutowej, polityka walutowo – dewizowa, stan koniunktury gospodarczej, psychologiczne: konflikty społ-polityczna, wojny, przewidywania dotyczące koniunktury gospodarczej. Zmiany kursów walutowych odbywają się przez:
dewaluację – oficjalne obniżenie kursu waluty krajowej wobec walut obcych; jest następstwem deprecjacji, czyli spadku wartości waluty krajowej. Dewaluacja sprzyja exportowi a ogranicza export. rewaluację oficjalną – podwyższenie kursu waluty krajowej wobec walut obcych; jest następstwem aprecjacji czyli wzrostu wartości waluty krajowej. Eksport – nieopłacalny, droższy; import – tańszy i łatwiejszy. Kurs złotego             Kurs złotego w stosunku do walut obcych ustala Prezes NBP; kurs jest ustalany w stosunku do koszyka walut wymienialnych $, marka, funt ang., frank fr. i szw., Od 1 stycznia 1999r. Unia Europejska wprowadziła wspólną walutę Euro. Rada Polityki pieniężnej zdecydowała, że w koszyku będą 2 waluty $(45%) i EURO (55%). Wartość koszyka walut może rosnąć miesięcznie o 0,5%, jest to tzw. dewaluacja pełzająca. Rodzaje kursów walut
ze względu na elastyczność kursów: płynne (ustalana pod wpływem popytu, podaży), sztywne (ustalana przez władze państwowe), w zależności od zakresu obowiązywania: jednolite (takie same w transakcjach handlowych i nie handlowych), zróżnicowane, wg. wariantów transakcji: kursy kasowe (zapłata w dn. dokonania transakcji), terminowe. Rynek walutowy Umożliwia on dokonywanie transakcji kupna sprzedaży walut różnych krajów w celu regulowania zobowiązań płatniczych w danych walutach, a również w celach spekulacyjnych lub interwencyjnych przez bank centralny.
Inflacja Pojęcie inflacji
Inflacja – to sytuacja w której nadmierna emisja pieniądza prowadzi do wzrostu cen i redystrybucji dochodu na niekorzyść otrzymujących stałe dochody. W przypadku: Monetarystów - inflacja jest zagrożeniem dla  gospodarczego, Keynesistów- umiarkowana inflacja sprzyja  gospodarczemu.
Teoria kosztowa inflacji
Teoria kosztowa inflacja jest wynikiem  kosztów produkcji który jest wywołany  płac pod wpływem działalności silnych związków zawodowych, oraz  cen spowodowanych przez monopole krajowe lub zagraniczne np.:  cen ropy naftowej. Punktem wyjścia jest założenie że na rynku towarowym i na rynku pracy istnieją po stronie podaży monopoliści, którzy są w stanie dyktować warunki dotyczące cen i płac. Działalność rządu przez bardziej ekspansywną politykę fiskalną lub pieniężną wywołuje dążenie do zwiększenia cen lub i płac.

(…)

… na innych ludziach. Krzywa popytu na dobro Veblena ma nachylenie dodatnie. DOCHÓD NOMINALNY
dochód konsumenta wyrażony w jednostkach pieniężnych. DOCHÓD REALNY
to ilość dóbr i usług, którą konsument może nabyć za posiadany dochód nominalny. DUOPOL
szczególny przypadek oligopolu. Przedstawia rynek na którym działają jedynie dwaj producenci oferujący ten sam produkt. DYSKRYMINACJA CENOWA
sytuacja polegająca…
… na działalność produkcyjną. KOSZTY EXPLICITE
(koszty rzeczywiste) koszty rachunkowe, odpowiadające wydatkom ponoszonym przez producenta na zakup czynników produkcji. KOSZTY IMPLICITE
(koszty alternatywne) koszty związane z utratą korzyści z zastosowania danych zasobów w innej niż prowadzona, działalności gospodarczej. KOSZTY PRYWATNE
koszty produkcji ponoszone przez producenta. KOSZTY PRZECIĘTNE - AC
koszty…
… będzie zmierzał i na poziomie której pozostanie, gdy ją osiągnie c.p INDUKCJA
analiza zjawisk, polegająca na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek, będących ich poszczególnymi przypadkami. IZOKOSZTA
linia wzdłuż której koszty całkowite producenta są stałe. IZOKWANTA PRODUKCJI
krzywa, na której znajdują się wszystkie efektywne kombinacje czynników produkcji, dające taką samą wielkość produkcji. KAPITAŁ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz