Wykład - Decyzje konsumenta i popyt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Decyzje konsumenta i popyt - strona 1 Wykład - Decyzje konsumenta i popyt - strona 2 Wykład - Decyzje konsumenta i popyt - strona 3

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Wykład 9
Decyzje konsumenta i popyt
I. Racjonalny charakter postępowania w ujęciu Georga Katony
Teoria ta opiera się o pewne założenia dotyczące oddziaływania pewnych konsumentów (pojedynczy konsument - podkreślany indywidualizm). Teoria zachowania konsumenta głosi, że większość konsumentów postępuje w sposób racjonalny. Przez racjonalność rozumie się spójność i niesprzeczność jego decyzji. Racjonalność postaw konsumenta wyraża się w tym, że ma on określone upodobania w odniesieniu do wszystkich możliwych koszyków dóbr, i że wybiera on ten koszyk dóbr, który jest optymalny ze względu na jego [konsumenta] preferencje przy danych ograniczeniach wynikających z rozmiarów jego dochodów. Teoria dotycząca logiki wyboru i popytu ze strony pojedynczego konsumenta (gospodarstwa domowego) należy do najlepiej rozwiniętych działów współczesnej ekonomii. Badania zachowań konsumenta zainicjował George Katona. Punktem wyjścia jego analizy było uznanie dużej roli konsumenta w gospodarce amerykańskiej. Gospodarstwa amerykańskie w okresie badanym przez Katonę charakteryzowały się dochodami przekraczającymi rozmiary niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb. Znaczna część dochodów mogła być przeznaczana na zwiększenie zsobów dóbr stałego użytku. Pojawił się fundusz swobodnej decyzji (odraczanie, przyspieszenie zakupu dóbr trwałej użyteczności). Okres ten nazywano „baby-boom'em” - ze względu na wspomaganie i preferencje ze stroy państwa dla rodzin wielodzietnych. Coraz więcej dóbr wyższego rzędu stawało się dobrami pierwszej potrzeby.
Katona zakładał, że konsument zachowuje się racjonalnie, czyli można jego zachowanie zrozumieć, przewidzieć i aktywnie modelować. Na podstawie badań empirycznych zachowania się gospodarstwa domowego różnych warunkach, stwierdzono, że można przewidzieć kierunki zmian jeśli chodzi o wydatki konsumentów i ich strukturę. Pomocny do tego jest indeks wskaźników wyprzedzających.
II. Indeks wskaźników wyprzedzających
Obliczany jest na podstawie następujących zmian ekonomicznych:
tygodniowy czas pracy osób zatrudnionych w przemyśle wytwórczym
wartość nowych zamówień w przemyśle przetwórczym
wskaźnik zmian portfela zamówień w przemyśle przetwórczym
wielkość zamówień na maszyny i urządzenia
liczba wydanych zezwoleń na budowę domów mieszkalnych (dóbr trwałego użytku)
wskaźnik cen wybranych surowców
odsetek firm notujących wolniejsze tempo dostaw zaopatrzeniowych
podaż pieniądza
wskaźnik nastrojów konsumenckich
wskaźnik kursów akcji 500 najlepszych spółek


(…)

… utyle
12 utyli
Ilość Q
Użyteczność całkowita TU
Użyteczność marginalna MU
1
20
20
2
37
17
3
48
11
4
52
4
Użyteczność porządkowa (Irving Fisher, Vilfredo Pareto)
Problemy z użytecznością są kłopotliwe, bo satysfakcja i zadowolenie są niemierzalne.
Koncepcja użyteczności ewoluowała więc w kierunku użyteczności porządkowej.
Jewgienij Słucki
J.R. Hicks
R.G.D. Allen G. Debren  użyteczność porządkowa (ordynalna)
Obojętność dla różnych rodzajów dóbr (nietypowe krzywe obojętności):
substytuty doskonałe - jeżeli konsument życzy sobie zastępować jedno dobro drugim według stałej stopy substytucji (w tym przypadku 1:1)
dobra doskonale komplementarne - zawsze konsumowane razem w stałej produkcji
dobrze zachowujące się preferencje Teoria ordynalnej (krańcowej, marginalnej, porządkowej /ordnung = porządek…
… of consumer behavior. A cynical view” - krytyka racjonalnego wyboru, można z niego zrezygnować - zależy od podejścia, różne rodzaje gospodarki.
III. Decyzje konsumenta - krzywe popyt-czas
Mówiąc o zmianach popytu w kontekście decyzji konsumenta, należy uwzględnić taką konstytuantę jaką jest czas (zmienną czasu). Spożycie wymaga czasu. Każda krzywa popytu dotyczy konkretnego odcinka czasu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz