Rynek pracy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Rynek pracy - rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Rynek pracy tworzony jest przez następujące podstawowe elementy: zasoby kapitału ludzkiego i jego wykorzystanie podział pracowników wg pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki narodowej wielkość i struktura bezrobocia Rynek pracy pełni dwie zasadnicze role w gospodarce: dla ludzi występujących z podażą pracy stwarza on możliwość otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymywane ze sprzedaży pracy stanowią źródło utrzymania dla ogromnej większości ludzi. Inne dochody, jak na przykład renty dla właścicieli ziemi czy odsetki dla właścicieli kapitału, odgrywają znacznie mniejszą rolę. Nie ma jednego rynku pracy, lecz jest ich tyle, ile zawodów czy rodzajów wykonywanych prac. Rodzaje rynków pracy:
według "statusu prawnego" :
rynek oficjalny - gdy osoba pracuje zgodnie z prawem, a z jej płacy pobiera się składki ZUS, składki zdrowotne, itp. szara strefa (tzw. "praca na czarno" - uzyskiwanie dochodów bez odpracowania żadnych składek - jest to korzystne dla pracodawcy, z kolei dla pracobiorcy jest niekorzystne ponieważ: nie ma prawa do roszczeń od nieuczciwego pracodawcy, sam płaci za koszty leczenia jeśli ulegnie wypadkowi, nie odprowadza składek emerytalnych).
według zasięgu rynku pracy: rynek lokalny - praca w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania (do 60km)
rynek regionalny - dotyczy całego regionu (województwa)
rynek krajowy - dotyczy całego kraju
rynek zagraniczny - praca poza granicami ojczystego kraju
Rynek pracy jest miejscem konfrontacji podaży i popytu na pracę. Podaż pracy spowodowana jest popytem na dobra i usługi konsumpcyjne. Jest to liczba osób, które chcą w danym okresie pracować za określoną stawkę płacy. Popyt na pracę zgłaszają firmy produkujące na rynek dobra i usługi. Jest to zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez pracodawców. Przedmiotem transakcji jest praca, za którą pracownik otrzymuje określoną płacę. Równowaga na rynku pracy: Punkt przecięcia rynkowej krzywej podaży i rynkowej krzywej popytu wyznacza stawkę płac w równowadze i wielkość zatrudnienia w równowadze. Nachylenie krzywej popytu zależy od przychodu krańcowego z pracy. Rząd może wpływać na funkcjonowanie rynku pracy oddziałując zarówno na stronę podaży, jak i na stronę popytu. Jeśli rząd podnosi podatki dochodowe, to ogranicza dochody pracowników. Prowadzi to do ograniczenia konsumpcji i zmniejszenia kosztu alternatywnego czasu wolnego, a to z kolei sprawia, że gospodarstwa domowe ograniczają podaż pracy.

(…)

… oddziałując zarówno na stronę podaży, jak i na stronę popytu. Jeśli rząd podnosi podatki dochodowe, to ogranicza dochody pracowników. Prowadzi to do ograniczenia konsumpcji i zmniejszenia kosztu alternatywnego czasu wolnego, a to z kolei sprawia, że gospodarstwa domowe ograniczają podaż pracy. Rząd może również wprowadzać płace minimalne w zawodach o niskich płacach. Wyznaczając minimalny poziom płac…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz