Rynek pracy, popyt, podaż- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy, popyt, podaż- opracowanie - strona 1 Rynek pracy, popyt, podaż- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rynek pracy jest jednym z czterech rynków analizowanych w ekonomii, oprócz niego funkcjonuje rynek dóbr i usług, rynek kapitału i rynek pieniądza.
Rynek pracy to wszystkie procesy, ich formy i obszary geograficzne występowania, związane z zatrudnianiem pracowników, uwarunkowania prawne i procedury negocjacji warunków tego zatrudniania, a w konsekwencji: czysta wymiana posiadanych indywidualnie umiejętności na pieniądze.
Popyt na pracę zgłaszany jest na rynku przez przedsiębiorców. Popyt na pracę nie ma charakteru bezpośredniego. Jest to popyt pochodny, wynikający z popytu na wytworzoną produkcję. Przedsiębiorca nie zatrudni pracownika tylko dlatego, aby zapewnić mu środki do życia, ale dlatego i tylko wówczas, gdy istnieje popyt na produkty wytwarzane lub usługi świadczone przez pracownika.
Popyt na pracę oznacza zapotrzebowanie gospodarki (w skali mikroekonomicznej - konkretnego zakładu pracy) na potencjał roboczy w wymiarze ilościowym i jakościowym. Może on być rozpatrywany dwojako: jako popyt całkowity (globalny), uwzględniający zarówno wolne, jak i już obsadzone stanowiska pracy oraz popyt aktualny, odnoszący się do przyszłości i obejmujący tylko nie obsadzone stanowiska pracy. W wymiarze ilościowym aktualny popyt na pracę wyraża się liczbą wolnych stanowisk pracy oraz wielkością zasobów czasu pracy, odpowiadających zapotrzebowaniu pracodawców. W wymiarze jakościowym popyt na pracę określają wymagane cechy osobowe (płeć, wiek, stan zdrowia, sprawność umysłowa) oraz kwalifikacje poszukiwanych pracowników, włączając w to ich szczególne uzdolnienia i dyspozycyjność wobec pracodawcy.
Popyt na pracę jest odwrotną zależnością między płacą realną, a wielkością zatrudnienia w danym okresie, przy założeniu, iż pozostałe czynniki nie ulegają zmianie.
Krzywa popytu na pracę jest nachylona w dół - przy wyższym poziomie płacy pracodawcy zatrudniać będą mniej pracowników niż przy niższym. Wykres funkcji popytu na pracę LD pokazuje wielkość zapotrzebowania przedsiębiorstw na pracę przy różnej płacy realnej.
Determinanty popytu na pracę:
Popyt na pracę wynika częściowo z popytu na wytwarzany produkt - hydraulicy, włókiennicy oraz pisarze mogą zarabiać na życie, gdyż jest popyt na dobra i usługi, które oferują. Im większy popyt na dobra czy usługi, tym większy popyt na pracę służącą do ich wytwarzania - a im większy popyt na dany rodzaj pracy, przy założeniu, iż pozostałe czynniki są stałe - tym wyższe płace. Cena produktu finalnego określa wartość produkcji pracownika, lecz jego wydajność (ilość, którą pracownik wytwarza w danej jednostce czasu) decyduje o tym ile potrafi on wytworzyć. Łącznie, wydajność pracy oraz cena rynkowa tego co wyprodukowano, wyznaczają rynkową wartość pracy dla przedsiębiorców i w efekcie zgłoszony przez nich popyt na pracę. Popyt na pracę będzie rósł i malał wraz ze wzrostem i spadkiem wydajności oraz ceny produktu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz