Ekonomia pracy

note /search

Pojécie i funkcje rynku pracy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1554

POJĘCIE I FUNKCJE RYNKU PRACY W latach 90-tych w gospodarce Polskiej nastąpiły zasadnicze zmiany. Zapoczątkowany Program Przekształceń Gospodarczych, spowodował pojawienie się pojęcia bezrobocia, które w ciągu krótkiego czasu przekształciło się w trwałe zjawisko strukturalne i jak do tej pory jest ...

Równowaga na rynku pracy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 1575
Wyświetleń: 4382

Równowaga na rynku pracy. Funkcjonalne zależności między popytem na pracę, podażą pracy oraz poziomem płacy realnej. Płaca realna jest to płaca nominalna (pieniężna) podzielona przez przeciętny poziom cen nabywanych dóbr i usług konsumpcyjnych. Rynek konkurencyjny to taki, na którym ani indywidua...

Rynek pracy i rynek kapitalowy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 616

Rynek czynników wytwórczych: rynek pracy i rynek kapitałowy. Rynek pracy Jeden z rynków czynników wytwórczych, na którym przedmiotem wymiany są usługi świadczone przez siłę roboczą, czyli praca. Rynek pracy w znaczeniu ogólnym składa się z pojedynczych rynków pracy, dotyczących siły roboczej o okr...

Rynek pracy, popyt, podaż- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1372

Rynek pracy jest jednym z czterech rynków analizowanych w ekonomii, oprócz niego funkcjonuje rynek dóbr i usług, rynek kapitału i rynek pieniądza. Rynek pracy to wszystkie procesy, ich formy i obszary geograficzne występowania, związane z zatrudnianiem pracowników, uwarunkowania prawne i procedury ...

Wartosciowanie pracy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2163

WARTOŚCIOWANIE PRACY PROCES WARTOŚCIOWANIA PRACY ustalenie celów wartościowania określenie stanowisk pracy do wartościowania (stanowisko pracy - jednorodny, wyodrębniony organizacyjnie i przestrzennie element procesu pracy w przedsiębiorstwie, na którym wykonywane są określone czynności wynikając...

Referat z rynku pracy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3563

Informacje zawarte w notatce to: efektywność szkoleń, szkolenia dla bezrobotnych, akty normatywne, instrument aktywnej polityki rynku pracy. Szkolenia jako instrument aktywnej polityki rynku pracy i ich efektywność na przykładzie województwa lubelskiego Tempo zmian strukturalnych i technologi...