Kredyt obrotowy - strona 15

Pieniądz - zagadnienia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

bieżącym jak i kredytowym. Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym są udzielane na różne cele i w związku...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 448
Wyświetleń: 7686

gromadzenia funduszy na rozwój działalności - wysokie potrzeby płatnicze: gotówkowe oraz w kredycie obrotowym...

Biznes plan-wzór - analiza rynku

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2443

KAPITAŁU (KREDYTU OBROTOWEGO, INWESTYCYJNEGO0 MOŻNA USTALIĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: EBBIT:2 = MAKSYMALNA...

Inflacja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1071

inwestycyjnego na krótkookresowy kredyt obrotowy. Odbija się to niekorzystnie na budownictwie mieszkaniowym...

Usługi, operacje i innowacje bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jolanta Juza
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Usługi, Operacji I Innowacje Bankowe Na podstawie wykładów dr Jolanty Juzy Z jaka strukturą systemu bankowego mamy dzisiaj do czynienia? Dwuszczeblowa struktura systemu bankowego -obowiązuje od 1989 roku (transformacja systemu gospodarczego). Szczebel nadrzędny - bank centralny Szczebel podrzędn...

Notatki

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2100

kredytu obrotowego z góry za cały rok 6 000 8 PK rata odsetek przypadająca na miesiąc marzec z tytułu...

Finanse przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

na kredyty obrotowe i inwestycyjne. K. obrotowe przeznaczane są na finansowanie działalności bieżącej...

Bank centralny, a komercyjny

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 9219

mieszkaniowy, kredyt dewizowy, kredyt obrotowy, konta, depozyty, lokaty, doradztwo inwestycyjne, poręczenia...