notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

zadania wykładowcy

Dr Marianna Kowalska
Zadania z przedmiotu `RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA'
Zadania z ewidencji materiałów- rzeczywiste ceny zakupu, stałe ceny ewidencyjne, rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych, faktury korygujące
Zad.1
Przedsiębiorstwo „FORMIX” jest przedsiębiorstwem produkcyjnym. Cała działalność jest opodatkowana VAT. W ciągu roku sprawozdawczego koszty wstępnie są grupowane na kontach układu rodzajowego. Zgodnie z zpk materiały są wyceniane według stałej ceny ewidencyjnej , zaś odchylenia rozlicza się na koniec miesiąca na wszystkie rozchody materiałów. Salda wybranych kont na początek miesiąca są następujące :
Symbol konta
Nazwa
WN
101
Kasa
15 000
131
Rachunek bieżący
80 000
311
Materiały 40 000
341
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
2 000
202
Rozrachunki z dostawcami (zobowiązanie)
15 000
W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze :
1
WZ podarowano dla Domu Dziecka materiały
10 000
2
Faktura VAT za podarowane materiały dla Domu Dziecka
a)
Wartość w cenie netto
10 000
b)
VAT 22 %
2 200
c)
Razem
12 200
3
WB uregulowano zobowiązanie wobec dostawcy
………
4
Otrzymano Fakturę VAT od dostawcy DOMEK za materiał „W” :
a)
Wartość w cenie netto ( 500 sztuk po 45 zl)
22 500
b)
VAT 22%
4 950
c)
Razem
27 450
5
PZ nr 8 przyjęto do magazyny materiały według ceny ewidencyjnej ( 500 sztuk po 50 zł)
25 000
6
PK rozliczenie zakupu materiału „W”
...............
7
Faktura VAT - opłacona gotówką (oraz RK) za usługi medyczne na rzecz pracowników a)
Wartość w cenie netto 2 000
b)
VAT 22 %
440
c)
Razem
2 440
8
WZ zwrócono dostawcy DOMEK ( dotyczy faktury z poz.4 i PZ nr.8) - materiał posiadał wady ukryte - 100 sztuk materiału W po 50 zł
5000
9
Dostawca DOMEK uznał naszą reklamację i przysłał fakturę korygującą
a)
100 sztuk materiału W po 45 zł
4 500
b)
Korekta podatku VAT
990
c)
Wartość brutto korekty
5 490
10
Otrzymano dostawę materiału „X“
a)
Pz - przyjęcie materiału „X”(stała cena ewidencyjna)
6 000
b)
Połowa dostawy nie jest zgodna z zamówieniem- materiał pozostawiono do dyspozycji dostawcy
5 000


(…)

… kwoty :
a)
Rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobów gotowych 23 000
b)
Koszt produkcji podstawowej w toku stanowi saldo konta produkcja podstawowa 5
PK wyksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych ................
6
Sprzedano według faktur VAT
a)
Usługi działalności podstawowej 5 000
b)
Należny podatek VAT
1 100
c)
Razem 6 100
7
Zaksięgowano rozchód wyrobów gotowych sprzedanych 30 000
8…
… osobowego
..................
5
PK rata miesięczna czynszu z tytułu dzierżawy pomieszczeń magazynowych
..................
6
PK rata rezerwy na przewidywany remont
.................
7
WB bank pobrał odsetki od udzielonego kredytu obrotowego z góry za cały rok
6 000
8
PK rata odsetek przypadająca na miesiąc marzec z tytułu kredytu
.................
9
WB zapłacono za prenumeratę czasopism za cały rok
1 200…
… Ewidencja leasingu operacyjnego w księgach korzystającego
Założenia:
Jednostka zawarła umowę leasingu operacyjnego, na następujących warunkach:
przedmiot leasingu: samochód ciężarowy,
wartość przedmiotu leasingu: 100.000,00 zł,
czas trwania umowy: 2 lata (24 miesiące).
Umowa nie zawiera postanowienia o prawie do nabycia przez korzystającego przed­miotu leasingu po zakończeniu umowy. W obowiązującej…
… leasingowy 2.000,00 zł 6. WB Zapłata przelewem za miesięczny czynsz 2.440,00 zł Zad.2. Przykład ewidencji umowy leasingu operacyjnego w księgach finansującego Założenia:
Jednostka zawarła umowę leasingu operacyjnego, na następujących warunkach:
przedmiot leasingu: samochód ciężarowy, wartość przedmiotu leasingu: 100.000,00 zł, czas trwania umowy: 2 lata (24 miesiące).
Umowa nie zawiera postanowienia…
…. jest nieprzydatny w bieżącej produkcji 280
2
PK - rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych :
a)
Kompensata niedoboru materiału „k ”z nadwyżką materiału „d”
.................
b)
Niedobór materiału „e” został spowodowany brakiem księgowania dowodu Rw nr 76 wartość 10 zł
..................
c)
Niedobór materiału „TW” stanowi przekroczenie norm ubytków naturalnych lecz uznano , że nie jest on zawiniony przez pracownika…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz