Rachunkowość - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3374
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - ćwiczenia - strona 1 Rachunkowość - ćwiczenia - strona 2 Rachunkowość - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:ZADANIE III
Założenia:
Przedsiębiorstwo przemysłowe A (spółka akcyjna) prowadzi ewidencję materiałów według stałych cen ewidencyjnych, ustalonych na poziomie cen zakupu. Różnice między ceną ewidencyjną a cenami fakturowanymi oraz koszty zakupu ujmowane są na kontach „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów” i „Rozliczenia międzyokresowe kosztów - koszty zakupu”.
W bieżącym okresie wystąpiły następujące operacje gospodarcze:

ZADANIE VII
Spółka z o.o. "Transwag" prowadzi ewidencję materiałów według stałych cen ewidencyjnych, ustala odchylenia, wykorzystując metodę narzutu przecięt­nego. Jest podatnikiem podatku VAT, ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi na kontach układu rodzajowego i funkcjonalnego. Salda wybranych kont na dzień 1 lipca przedstawiają się następująco:
Materiały - 80 000 zł.
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Ct) - 6 000 zł.
Materiały w drodze - 40 000 zł.
Dostawy niefakturowane - 38 000 zł.
Rachunki bankowe - 20 000 zł.
Środki pieniężne w kasie - 7 000 zł.

ZADANIE I
Założenia:
Spółka z o.o. „Grosik” (podatnik VAT) prowadzi ewidencję materiałów w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen zakupu. Na początek lipca konto 300 - „Rozliczenie zakupu” posiadało dwa salda początkowe materiały w drodze - 5 000 zł, dostawy niefakturowane - 2 300 zł. Operacje gospodarcze dokonane w lipcu:
Przyjęto do magazynu materiały od dostawcy A (dow. PZ, rachunek otrzymano w miesiącu ubiegłym)
5 200
a) zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych
..............
Otrzymano fakturę od dostawcy B
- wartość materiałów
2 856
- koszty transportu
80
- opakowania bezzwrotne
84
- podatek VAT 23%
..............
- kwota do zapłaty
..............
Otrzymano fakturę od dostawcy C za materiały przyjęte w miesiącu ubiegłym
- wartość materiałów
2 480
- koszty transportu
120
- podatek VAT 23%
..............
a) ustalono i zaksięgowano odchylenia
b) zaksięgowano koszty transportu
c) zaksięgowano podatek VAT
Przyjęto do magazynu materiały od dostawcy B (dow. PZ)
3 000
Otrzymano rachunek za przewóz wcześniej zakupionych materiałów
44
Rozliczono dostawę materiałów od dostawcy B
Wydano z magazynu materiały według dowodu RW na cele:
a) działalności podstawowej
1 200
b) działalności pomocniczej
800
c) zarządu
500
Rozliczono odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na zużyte materiały
Rozliczono koszty zakupu przypadające na zużyte materiały
Polecenia do wykonania:
zaksięgować operacje gospodarcze,
ustalić saldo konta „Rozliczenie zakupu”,
obliczyć wartość zapasu materiałów według cen zakupu oraz według cen nabycia.
ZADANIE II
Założenia:
Firma „NOWY STYL”, zajmująca się szyciem konfekcji, prowadzi ewidencję materiałów w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych dla materiałów krajowych według średnich cen zakupu, a dla materiałów z importu według średnich cen nabycia. Na początek stycznia posiadała na stanie materiały w cenie ewidencyjnej 2000 zł, których wartość w cenie zakupu wynosiła 1 800 zł. Firma jest podatnikiem podatku VAT. W październiku salda na wybranych kontach wynosiły: „Materiały" 2000 zł, „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów” (Ct) 200 zł.
Operacje gospodarcze dokonane w październiku:
Otrzymano fakturę z polskiej firmy „Elanka” za materiały:
- wartość materiałów w cenie zakupu
10 000 zł
- koszty transportu
800 zł
- podatek VAT 2 376 zł
razem:
13 176 zł


(…)

… materiałów od dostawcy X: a) zaksięgowano b) zaksięgowano naliczony podatek VAT c) zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
.........
.........
.........
Otrzymano fakturę za materiały z importu: a) wartość materiałów: 1 500 auro x 3,6 zł/euro
5 400 zł
Przyjęto dostawę materiałów importowanych (Pz)
5 000 zł
Urząd celny naliczył: a) cło b) podatek importowy c) podatek od towarów i usług
200…
… od dostawcy A…………………..
Otrzymano fakturę od dostawcy B (materiały zostały przyjęte do magazynu w poprzednim miesiącu): wartość netto - 30 000 zł
podatek VAT - 6 600 zł.
koszty transportu - 2 000 zł.
suma faktury - 38 600 zł.
Rozliczono wartość faktury otrzymanej od dostawcy B: zaksięgowano i rozliczono podatek VAT - 6 600 zł zaksięgowano i rozliczono koszty transportu - 2 000 zł. c) zaksięgowano odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów…………….. Wystawiono fakturę za sprzedane zbędne materiały: wartość materiałów - 25 000 zł. 25000 zł podatek VAT - 5 500 zł. 5500 zł c) razem do zapłaty - 30 500 zł. 30500 zł 6. Wydano odbiorcy według dowodu Wz materiały sprzedane o wartości 15000 zł. Otrzymano od dostawcy C fakturę dotyczącą zakupu materiałów: wartość netto faktury - 60 000 zł.
podatek VAT - 13 200 zł.
suma…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz